30 Nis 2013
Nisan 30, 2013

C1 Belgesi

5 Yorum
c1 belgesi

c1 belgesi

 

C1 BELGESİ

Uluslar arası ve yurt içi sadece kendi iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacakların alması gereken belgedir.

C1 belgesi fiyatı 10225,00 TL dir.

1. Hususi veya ticari olarak kayıt edilmiş en az 1 adet öz mal araca sahip olmaları gerekmektedir.

2. 20 yaşından büyük araç kaydedemezler.

3. Araçlar muayeneli olmalıdır.

4. Araç şoförlerinin SRC 3 belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

 

C1 YETKİ BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a)Ticaret sicil gazeteleriniz. kuruluştan itibaren.
b)Faaliyet bellgesi
c)Bütün ortakların sabıka kayıtları
d)En az 1 birim eşya taşımaya mahsus araç olması yeterlidir.
e)Araçlar 14 yaşından büyük olmamalı
f)Vergi levhası fotokopisi
g)İş yeri merkez adrese ait kira kontratı
h)Ortakların nüfus cüzdan fotokopileri
ı)İmza sirküleri aslı
i)Ruhsat fotokopileri
j)Bir adet ody-3 bir adet üdy-3 belgesine sahip personel
k)Taşıt kartı ve yetki belgesi başvuru formları.

 

C1 Belgesi Yenileme

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(2) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren:

a) 270 takvim günü içinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, söz konusu 270 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.

b) 271 inci takvim günü ile 540 ıncı takvim günü arasında Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde ise; yetki belgesi, yenileme ücreti olarak ödeme tarihindeki geçerli tam ücretin %25’i alınır ve bu ücretin ödendiği tarih esas alınarak yetki belgesi yenilenir. Söz konusu yenileme ücretinin belirtilen 271 inci takvim günü ile 540 ıncı takvim günü arasında ve ödeme tarihinde geçerli ücret esas alınarak ödenmiş olması şarttır.

 

İl içi ambar işletmeciliği belgesi N1 BELGESİ için tıklayınız

Yurt içi ambar işletmeciliği belgesi N2 BELGESİ için tıklayınız

Uluslar arası nakliye organizatörlüğü belgesi R1 BELGESİ için tıklayınız

Uluslar arası nakliye organizatörlüğü belgesi R2 BELGESİ için tıklayınız

Yurt içi nakliye komisyonculuğu belgesi H1 BELGESİ için tıklayınız

Yurt içi nakliye acenteliği belgesi G1 BELGESİ için tıklayınız.

Uluslar arası nakliye acenteliği G2 BELGESİ için tıklayınız.

Yurt içi kargo acenteliği belgesi G3 BELGESİ için tıklayınız

Uluslar arası kargo acenteliği belgesi G4 BELGESİ için tılayınız.

Uluslar arası eşya taşımacılığı belgesi C2 BELGESİ için tıklayınız

Uluslar arası ev ve ofis taşımacılığı belgesi C3 BELGESİ için tıklayınız.

İl içi kurye dağıtım belgesi P1 BELGESİ için tıklayınız