30 Nis 2013
Nisan 30, 2013

C2 Belgesi

4 Yorum
c2 belgesi

c2 belgesi

 

C2 BELGESİ

Uluslar arası ve yurt içi nakliyecilik yapan firmaların alması gereken belgedir.

C2 belgesi fiyatı 81828,00 TL dir.

Başvuru Yapabilmek İçin Genel Koşullar

1. En az 440 ton istiap haddine sahip araçlarının olması şarttır. En az 11 araç sahibi olmaları gerekir.

2. Kiralık araç bulundurma sayıları öz mal araç sayılarının yarısı kadardır.

3. 100 000 TL kayıtlı işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

4. Araç yaşı 14 yaşından büyük olamaz. ilk başvuruda asgari kapasiteyi sağlayacak araçların.

5. Bir adet ÜDY 3 ve bir adette ODY 3 belgesine sahip personel istihdam etmeleri gerekmektedir.

6. Araç şoförlerinin SRC 3 ve PSİKOTEKNİK belgelerinin olması şarttır.

 

C2 yetki belgesi için gerekli evraklar

a)Ticaret sicil gazeteleriniz. kuruluştan itibaren.
b)Faaliyet bellgesi
c)Bütün ortakların sabıka kayıtları
d)En az 10 araç. 440 ton azami yüklü ağırlık
e)Araçlar 14 yaşından büyük olmamalı
f)Vergi levhası fotokopisi
g)İş yeri merkez adrese ait kira kontratı
h)Ortakların nüfus cüzdan fotokopileri
ı)İmza sirküleri aslı
i)Ruhsat fotokopileri
j)Bir adet ody-3 bir adet üdy-3 belgesine sahip personel
k)Taşıt kartı ve yetki belgesi başvuru formları

 

C2 BELGESİ YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Yukarıda belirttiğimiz İLK BAŞVURU evraklarının aynıları yenileme işlemleri içinde gereklidir.Sadece başvuru formları tekrardan hazırlanmaz. Ve ticaret sicil gazetelerinin tamamı değilde en son temsil ilzamı gösteren gazeteler talep edilir.
C2 BELGESİ YENİLEME ÜCRETİ yetki belgesi bedelinin %5 idir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(2) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren:

 a) 270 takvim günü içinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, söz konusu 270 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.

 b) 271 inci takvim günü ile 540 ıncı takvim günü arasında Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde ise; yetki belgesi, yenileme ücreti olarak ödeme tarihindeki geçerli tam ücretin %25’i alınır ve bu ücretin ödendiği tarih esas alınarak yetki belgesi yenilenir. Söz konusu yenileme ücretinin belirtilen 271 inci takvim günü ile 540 ıncı takvim günü arasında ve ödeme tarihinde geçerli ücret esas alınarak ödenmiş olması şarttır.

 

 

İl içi ambar işletmeciliği belgesi N1 BELGESİ için tıklayınız

Yurt içi ambar işletmeciliği belgesi N2 BELGESİ için tıklayınız

Uluslar arası nakliye organizatörlüğü belgesi R1 BELGESİ için tıklayınız

Uluslar arası nakliye organizatörlüğü belgesi R2 BELGESİ için tıklayınız

Yurt içi nakliye komisyonculuğu belgesi H1 BELGESİ için tıklayınız

Yurt içi nakliye acenteliği belgesi G1 BELGESİ için tıklayınız.

Uluslar arası nakliye acenteliği G2 BELGESİ için tıklayınız.

Yurt içi kargo acenteliği belgesi G3 BELGESİ için tıklayınız

Uluslar arası kargo acenteliği belgesi G4 BELGESİ için tılayınız.

Uluslar arası kendi mal ve eşya taşımacılığı belgesi C1 BELGESİ için tıklayınız

Uluslar arası ev ve ofis taşımacılığı belgesi C3 BELGESİ için tıklayınız.

İl içi kurye dağıtım belgesi P1 BELGESİ için tıklayınız