Nisan 30, 2013

D2 BELGESİ

Yurt içinde otobüs veya minibüslerle tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacak gerçek veya tüzel vergi mükelleflerine verilen belgedir. Tarifeli yolcu taşımacılığı yapılamaz.

D2 belgesi fiyatı 30684,00  TL dir.

1. D2 belgesi alabilmek için en az 75 koltuk kapasitesine sahip olunması şarttır.

2. Ticaret odası kayıtlı sermayesi en az 30.000 TL olmalıdır.

3. Varsa faaliyetleri esnasında kullanacakları kısa unvanlarını-logo veya amblemlerini bakanlığa bildirmeleri gerekmektedir.

4. Yetki belgesine asgari kapasiteyi tamamlayacak sayıda araç için yaş sınırı 10 dur. Yani asgari kapasite için 10 yaşından büyük araçlar yetki belgesine kaydedilemez. Asgari kapasiteyi bu şekilde 10 yaş altı araçlarla tamamladıktan sonra yaş sınırı aranmadan araç ilavesi yapılabilir. Yetki belgesine kayıt edilecek araçlar en az 10 koltuklu olmalıdır.

5. Kayıt edilecek araçlar mutlaka ticari yolcu nakli kayıtlı araçlar olmalıdır.

6. Faaliyette kullanacakları araçların üzerine varsa kısa unvanlarını en az bir yerine yazdırmaları mecburidir.

7. Araçların muayene tarihleri mutlaka geçerli olmalıdır.

8. Araçları kullanan şoförler mutlaka SRC 2 ve PSİKOTEKNİK belgelerine sahip olmalIdIr.

9. D2 yetki belgesi sahipleri firma bünyesinde en az bir adet ODY 2 belgesine sahip personel bulundurmak zorundadır.

d2 belgesi

d2 belgesi

D2 BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) Ticaret sicil gazeteleriniz. kuruluştan itibaren.
b) Faaliyet belgesi
c) Bütün ortakların sabıka kayıtları
d) En az 75 koltuk kapasitesini sağlayacak yolcu taşımaya mahsus minibüs veya otobüs.
e) Araçlar 10 yaşından büyük olmamalı
f) Vergi levhası fotokopisi
g) İş yeri merkez adrese ait kira kontratı
h) Ortakların nüfus cüzdan fotokopileri
ı) İmza sirküleri aslı
i) Ruhsat fotokopileri
j) Bir adet ody-2 belgesine sahip personel (İlk kuruluş esnasında şart değil)
k) Taşıt kartı ve yetki belgesi başvuru formları
l) Taşıtlara ait “Kara yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” poliçeleri

D2 BELGESİ YENİLEME

D2 belgesi yenileme evrakları ise ilk başvuru evraklarının aynısıdır. Sadece en son temsil ilzamı gösteren ticaret sicil gazetesi yeterlidir.
D2 belgesi yenileme ücreti yetki belgesi ücretinin %5 idir.

Yetki belgeleri yenilenirken 2010 yılında çıkan yönetmelik gereği şirketler bünyelerinde yaptıkları değişiklikleri bakanlığa bildirmekle mükelleftirler.

Bu kapsamda yenileme yapılırken 2010 yılından itibaren çıkmış ve ticaret sicil gazetelerinin incelmesi yapılıp bildirilmeyen her bir değişiklik için 475 TL cezai işlem uygulanarak yenileme işlemi gerçekleştirilir.

 

D2 BELGESİ YENİLEME ÜCRETİ

Aşağıda belirtilen sürelere göre yetki belgesi ücreti üzerinden oranlanarak ücretlendirilir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(2) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren:

 a) 270 takvim günü içinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, söz konusu 270 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.

 b) 271 inci takvim günü ile 540 ıncı takvim günü arasında Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde ise; yetki belgesi, yenileme ücreti olarak ödeme tarihindeki geçerli tam ücretin %25’i alınır ve bu ücretin ödendiği tarih esas alınarak yetki belgesi yenilenir. Söz konusu yenileme ücretinin belirtilen 271 inci takvim günü ile 540 ıncı takvim günü arasında ve ödeme tarihinde geçerli ücret esas alınarak ödenmiş olması şarttır.