30 Nis 2013
Nisan 30, 2013

D3 Belgesi

0 Yorum
d3 belgesi

d3 belgesi

 

D3 BELGESİ

Yurt içinde sadece kendi iştigal konusu ile ilgili personel taşımacılığı yapan firmaların alması gerekli belge türüdür. Bu belge ile ticari taşımacılık yapamazlar.

D3 belgesi fiyatı 10225,00 TL dir.

1. Yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş araçlara taşımacılık yapabilirler. Ticari veya hususi kayıtlı araçlar kayıt edilebilir.

2. Araçlarda yaş şartı aranmaz.

3. Araçların muayenelerinin olması şarttır.

4. Şoförlerinin SRC ve PSİKOTEKNİK belgelerine sahip olmaları şarttır.

 

1-Yetki belgesi basvuru ve tasıt kartı islem formu,

2-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı

3-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri

4-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları

5-Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi

6-Gerçek veya tüzel kisilige ait Vergi Dairesi ve hesap numarasını, vergi kimlik numarasını gösteren belge

7-En az 1 adet özmal otobüse sahip olunması

8-Taşıt Ruhsat Fotokopileri

D3 Belgesi yenileme ücreti yetki belgesi ücreti üzerinden aşağıda belirttiğimiz süreler üzerinden ücretlendirilir. Yenileme için yapacağınız süreye göre yenileme ücreti değişmektedir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(2) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren:

 a) 270 takvim günü içinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, söz konusu 270 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.

 b) 271 inci takvim günü ile 540 ıncı takvim günü arasında Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde ise; yetki belgesi, yenileme ücreti olarak ödeme tarihindeki geçerli tam ücretin %25’i alınır ve bu ücretin ödendiği tarih esas alınarak yetki belgesi yenilenir. Söz konusu yenileme ücretinin belirtilen 271 inci takvim günü ile 540 ıncı takvim günü arasında ve ödeme tarihinde geçerli ücret esas alınarak ödenmiş olması şarttır.

 

 

 

B2 YETKİ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

D2 YETKİ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

D3 YETKİ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ODY BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÜDY BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SRC BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

D3 BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a)Ticaret sicil gazeteleriniz. kuruluştan itibaren.
b)Faaliyet belgesi
c)Bütün ortakların sabıka kayıtları
d)En az 1 ADET yolcu taşımaya mahsus minibüs veya otobüs.
f)Vergi levhası fotokopisi
g)İş yeri merkez adrese ait kira kontratı
h)Ortakların nüfus cüzdan fotokopileri
ı)İmza sirküleri aslı
i)Ruhsat fotokopileri
k)Taşıt kartı ve yetki belgesi başvuru formları
l)Taşıtlara ait “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası” ve “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” poliçeleri