30 Nis 2013
Nisan 30, 2013

G1 Belgesi

6 Yorum
g1 belgesi

g1 belgesi

ÖNEMLİ DUYURU!!!!

Bakanlık tarafından en son yayınlanan yönetmelik ile artık acentelik sözleşmesi olmadan da G türü yetki belgesi alabilirsiniz. Detaylar için bizimle irtibata geçiniz.

2016 yılı G1 yetki belgesi alım şartları ve ücretleri

G1 BELGESİ

Ticari amaçla yurt içi eşya taşımacılığı acenteliği yapacakların alması gereken belgedir.

G1 belgesinin fiyatı 8178TL dir.

1. G1 belgesi sahipleri kendi adlarına taşıma yapamazlar.

2. Başvuranların en az 20 000 TL kayıtlı sermayeye sahip olmaları şarttır.

3. L1-N1-N2 ve K1 yetki belgesi sahibi firmaların en az biri ile imzalanmış acentelik sözleşmelerinin olması gerekmektedir.

4. Bu iş için elverişli en az 30 metrekare kapalı ve yükleme,boşaltma,istifleme,aktarma yapılabilecek bir alana sahip olmaları şarttır.

5. En fazla 10 adet yetki belgesi sahibi firm ile acentelik sözleşmesi yapabilirler.

6. N türü yetki belgeleri ile acentelik yapmaları halinde sadece her il için sadece bir N1 veya N2 yetki belgesi sahibi firma unvanı adı altında faaliyette bulunabilirler.

 

G1 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

1.Taşımacı Gerçek Kişi İse İlgili Kişinin, Tüzel Kişilik ise Firma Ortakları İle Temsile Yetkili Kişinin Adli Sicil Belgesi/leri( YENİ TARİHLİ)

 

2.Tüm ortakların Nüfus Cüzdanı Örnekleri- Sabıka kayıtları

 

3.Firmayı Temsil ve İlzama Yetkili Kişi/Kişilerin İmza Sirküleri (Aslı veya noter onaylı suretleri)(YENİ TARİHLİ)

 

4.Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi İle Değişiklikleri Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi(Aslı veya Noter Onaylı Sureti)

a-)Gazetede firmanın unvanı-adresi- iştigali-temsile yetkili kişileri-sermayesi-kurucuları ve ortakları yazılı olacak.
b-) 20 000 YTL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması ve sermayenin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması

 

5.Yetki Belgesi talebinde bulunan Gerçek Kişi/ Tüzel Kişinin Kayıtlı Olduğu Esnaf Odası / Ticaret Odası Belgesi Aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak) (YENİ TARİHLİ)

 

6.Taşımacının Merkezi Adresine Ait Kira Kontratı veya Tapu Örneği(YENİ TARİHLİ)

 

7.Kayıtlı olduğu Vergi Dairesinden Alınmış Mükellefiyet Yazısının Aslı (YENİ TARİHLİ)

(Belgede taşımacının unvanı, adresi, kimlik bilgileri, vergi numarası,işe başlama tarihi,mesleği yazılı olacak)

 

8. L1,N1,N2 yetki belgesi sahiplerinden en az biri ile yapılmış acentelik sözleşmesi
Ayrıca her şube için benzer nitelikte 30 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olunduğunun belgelenmesi.

NOT: Evraklar ile beraber 5 adet antetli kağıt ve kaşe getirilmesi rica olunur.

 

 

G1 Belgesi Yenileme

Ulaştırma bakanlığından alınmış yetki belgeleri 5 yıl süre ile verilmekte olup 5 yıl sonunda yenileme işlemlerinin yapılması gereklidir. Yenileme işlemleri için yayınlanan yönetmelik maddesi aşağıdaki gibidir. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(2) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren:

 a) 270 takvim günü içinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, söz konusu 270 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.

 b) 271 inci takvim günü ile 540 ıncı takvim günü arasında Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde ise; yetki belgesi, yenileme ücreti olarak ödeme tarihindeki geçerli tam ücretin %25’i alınır ve bu ücretin ödendiği tarih esas alınarak yetki belgesi yenilenir. Söz konusu yenileme ücretinin belirtilen 271 inci takvim günü ile 540 ıncı takvim günü arasında ve ödeme tarihinde geçerli ücret esas alınarak ödenmiş olması şarttır.

G1 Belgesi Yenileme İçin Gerekli Evraklar

1. Faaliyet belgesi

2. En son temsil ilzamı gösterir ticaret sicil gazetesi aslı

3. İş yerine ait kira kontratı

4. Acentelik sözleşmesi

5. Ortakların sabıka kayıtları ve kimlik fotokopileri

 

İl içi ambar işletmeciliği belgesi N1 BELGESİ için tıklayınız

Yurt içi ambar işletmeciliği belgesi N2 BELGESİ için tıklayınız

Uluslar arası nakliye organizatörlüğü belgesi R1 BELGESİ için tıklayınız

Uluslar arası nakliye organizatörlüğü belgesi R2 BELGESİ için tıklayınız

Yurt içi nakliye komisyonculuğu belgesi H1 BELGESİ için tıklayınız

Uluslar arası nakliye acenteliği G2 BELGESİ için tıklayınız.

Yurt içi kargo acenteliği belgesi G3 BELGESİ için tıklayınız

Uluslar arası kargo acenteliği belgesi G4 BELGESİ için tılayınız.

Uluslar arası eşya taşımacılığı belgesi C2 BELGESİ için tıklayınız

Uluslar arası kendi mal ve eşya taşımacılığı belgesi C1 BELGESİ için tıklayınız

Uluslar arası ev ve ofis taşımacılığı belgesi C3 BELGESİ için tıklayınız.

İl içi kurye dağıtım belgesi P1 BELGESİ için tıklayınız