30 Nis 2013
Nisan 30, 2013

H1 Belgesi

5 Yorum

H1 BELGESİ

Ticari amaçla yurt içinde eşya taşımacılığı komisyonculuğu yapacakaların alması gereken belgedir.

H1 belgesinin fiyatı 8178,00 TL dir.

1. Kendi adlarına taşımacılık yapamazlar. Nakliye faturası düzenleyemezler.

2. Sadece komisyon faturası kesebilirler.

3. En az 20 000 TL kayıtlı sermayeye sahip olmaları şarttır.

4. K2 ve C1 yetki belgesi sahipleri ile acentelik yapamazlar.

5. Bu işe elverişli bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

h1 belgesi

h1 belgesi

H1 BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Yetki belgesi başvuru formu (tarafımızca hazırlanacak)

2-Kurulus ve degisiklikleri gösterir Tic.Sic.Gaz. ile Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı veya onaylı örneği.

Sermaye: 20.000TL olmalı)

3-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri

4-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik FOTOKOPİLERİ 

5-Merkez adreste bu isi yapmaya elverisli bir büronun kira kontratı veya tapu fotokopisi

6-Gerçek veya tüzel kişiliğe ait Vergi Levhası fotokopisi

 

H1 Belgesi Yenileme 

Yetki belgelerinin yenilenmesi için yayınlanan yönetmelik maddesi

 MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(2) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren:

a) 270 takvim günü içinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, söz konusu 270 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.

b) 271 inci takvim günü ile 540 ıncı takvim günü arasında Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde ise; yetki belgesi, yenileme ücreti olarak ödeme tarihindeki geçerli tam ücretin %25’i alınır ve bu ücretin ödendiği tarih esas alınarak yetki belgesi yenilenir. Söz konusu yenileme ücretinin belirtilen 271 inci takvim günü ile 540 ıncı takvim günü arasında ve ödeme tarihinde geçerli ücret esas alınarak ödenmiş olması şarttır.

 

H1 Belgesi Yenileme İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

1) En son temsil ilzamı gösterir belge. 

2) Faaliyet belgesi aslı

3) İmza sirküleri aslı

4) Ortakların sabıka kayıtları ve kimlik fotokopileri

5) Vergi levhası fotokopisi

 

H1 Belgesi Yenileme ücreti yetki belgesi ücretinin  %5 idir. H1 belgesi Yenileme için Gerekli evraklar üstte belirtilmiştir.
Bşvuru süreci yetki belgesi bitiş tarihinden 60 gün öncesi ile 270. güne kadardır. Bu süreler içinde yenileme ücreti belge ücretinin %5 idir. 271.gün ile 540.gün arasında başvuru yapılması halinde ise h1 belgesi yenileme ücreti yetki belgesi ücretinin %25 idir.

 

H2 yetki belgesi hakkında bilgi almak için bizimle irtibata geçiniz.

 

Uluslar arası nakliye organizatörlüğü belgesi R1 BELGESİ için tıklayınız

Uluslar arası nakliye organizatörlüğü belgesi R2 BELGESİ için tıklayınız

Yurt içi nakliye acenteliği belgesi G1 BELGESİ için tıklayınız.

Uluslar arası nakliye acenteliği G2 BELGESİ için tıklayınız.

Yurt içi kargo acenteliği belgesi G3 BELGESİ için tıklayınız

Uluslar arası kargo acenteliği belgesi G4 BELGESİ için tılayınız.

Uluslar arası eşya taşımacılığı belgesi C2 BELGESİ için tıklayınız

Uluslar arası kendi mal ve eşya taşımacılığı belgesi C1 BELGESİ için tıklayınız

Uluslar arası ev ve ofis taşımacılığı belgesi C3 BELGESİ için tıklayınız.

İl içi kurye dağıtım belgesi P1 BELGESİ için tıklayınız