25 May 2012
Mayıs 25, 2012

K2 Belgesi Yenileme Ücreti

0 Yorum

 K2 BELGESİ YENİLEME ÜCRETİ

 

2017 yılı belge yenileme ücreti yetki belgesi ücretinin %5 i dir.

Kamyon aracı olanlar için K2 belgesi yenileme ücreti 590 TL ,

Kamyonet aracı olanlar için Yıldızlı K2 belgesi yenileme ücreti olarak 59 TL ödemeniz gerekmektedir.

Ayrıca belgenize kayıtlı her araç için 98 TL taşıt kartı bedeli uygulanır.

 

k2 belgesi

k2 belgesi yenileme

YETKİ BELGELERİ YENİLEME İŞLEMLERİ

Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığından alınmış yetki belgeleri 5 yıllık olarak verilir. 5 yıl sonunda yetki belgelerinin yenilenmesi için başvuru yapılması gerekmektedir. Yetki belgesi bitiş tarihinden sonra başvuru yapılmadığı takdirde bakanlık ek olarak aşağıdaki yönetmelik ile şartları belirlemiştir.

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(2) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren:

a) 270 takvim günü içinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, söz konusu 270 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.

b) 271 inci takvim günü ile 540 ıncı takvim günü arasında Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde ise; yetki belgesi, yenileme ücreti olarak ödeme tarihindeki geçerli tam ücretin %25’i alınır ve bu ücretin ödendiği tarih esas alınarak yetki belgesi yenilenir. Söz konusu yenileme ücretinin belirtilen 271 inci takvim günü ile 540 ıncı takvim günü arasında ve ödeme tarihinde geçerli ücret esas alınarak ödenmiş olması şarttır.

Yine başvuru yapılmaz ise yetki belgesi tamamen iptal edilir.

Yetki belgeleri yenileme işlemi için 60 gün öncesinden başvuru yapabilirsiniz. Yetki belgesi bitiş tarihine kadar başvuru yapanlar yetki belgesi ücretinin % 5 ini ödeyerek yenileme işlemi yapabilirler.

 

YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİ x %5  bitiş tarihi ile 270.gün arası
 YETKİ BELGESİ ÜCRETİ X %25  271.gün ile 540 gün arası

 

BELGE TANIMI   /   AÇIKLAMASI SİMGESİ 2016 ÜCRETLERİ [TL]
Otomobille Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı A1 20.452
Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı A2 30.684
Otobüsle Uluslararası ve Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı B1 102.284
Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı B2 51.139
Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması B3 10.225
Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı C1 10.225
Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı C2 81.828
Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı C3 20.452
Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı D1 61.372
Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı D2 30.684
Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması D3 10.225
Otobüsle 100 km.’ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı D4 7.901
Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği F1 8.178
Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği F2 12.267
Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği G1 8.178
Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği G2 12.267
Yurtiçi Kargo Acenteliği G3 8.178
Uluslararası ve Yurtiçi Kargo Acenteliği G4 12.267
Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu H1 8.178
Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu H2 12.267
Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı K1 20.452
Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı K2 10.225
Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı K3 10.225
Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği L1 204.584
Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği L2 409.173
İliçi Kargo İşletmeciliği M1 20.452
Yurtiçi Kargo İşletmeciliği M2 306.878
Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği M3 409.173
İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği N1 4.085
Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği N2 40.913
İliçi Dağıtım İşletmeciliği P1 20.452
Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği P2 306.878
Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü R1 306.878
Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü R2 409.173
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği T1 2.039
Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği T2 2.039
Eşya Terminali İşletmeciliği T3 2.039
Her Bir Taşıt Kartı 95
Uyarma 95
Taşıma Özel İzin Belgesi 199

K2 BELGESİ NASIL ALINIR

K2 BELGESİ FİYATI

K2 BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

K2 BELGESİ YENİLEME

K2 BELGESİ YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

K1 BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

K1 BELGESİ YENİLEME

K1 BELGESİ YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

K1 BELGESİ YENİLEME ÜCRETİ