30 Nis 2013
Nisan 30, 2013

OHSAS 18001

2 Yorum

OHSAS 18001

İSO 18001 İŞÇİ GÜVENLİĞİ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 18001 Kalite yönetim sistemi ve çevre güvenliği sistemleri gelişirken aynı zamanda işletmelerde iş sağlığı, işçi güvenliği konularını da ön plana çıkartmış ve bu konuyla alakalı ayrı bir standart hazırlanması ihtiyacı doğmuştur Avrupa Birliği uyum standartları çerçevesinde ayrı bir önem arz eden iş ve işçi güvenliği konusu üzerinde fazlaca durulan konulardan biri olmuştur.

Ülkemizde en çok karşılaşılan iş ve iş gücü kayıplarının temel nedeni işyerlerinde güvenlik konularına dikkat edilmemesi önlem alınmaması ve buna bağlı yaralanmaların ve hatta can kayıplarının yaşanmasıdır. Firmaların başarıya ulaşabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için elindeki iş gücünün korunması ve insan sağlığı açısından gerekli tedbirlerin alınması ve standartların uygulanması gerekmektedir. Ohsas firmaların ürün ve hizmet kalitesini yükseltme amacından daha çok işçi güvenliği konusuyla alakalıdır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

ohsas 18001

ohsas 18001

Firmanızda veya faaliyet gösterdiğiniz herhangi bir alanda bulunan personel veya herhangi birinin can ve mal güvenliğini ön plana çıkaran sisteme verilen addır.

 

İSO 18001 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ:

Genel şartlar.
a. iso 18001 ohsas şartları
b. Uygulama için planlama yapılması
c. İşyeri analizinin yapılması
d. Düzenleyici faaliyetlerin yürürlüğe konularak denetlenmesi
e. Gözden geçirme ile denetleme

 

OHSAS DANIŞMANLIK AŞAMALARI

1) Firmanın genel durumuna göre analizin yapılması
2) Şirketin sahip olması gereken yasal şartların belirlenmesi
3) İdareci ve çalışanlara gerekli eğitimlerin verilmesi
4) Dökümantasyon çalışmasının yapılması
5) Dökümana dökülen sistemin uygulanmaya konulması
6) Belgelendirme için gözden geçirme ve başvuru işlemi

 

 

İSO 9001 BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İSO 14001 BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

iso BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

CE BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

BELGELERİMİZ İÇİN TIKLAYINIZ