Yetki Belgesi

YETKİ BELGESİ

Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı’nın yurt içi ve uluslar arası alanda yük ve insan taşımacılığı yapan firmalara zorunlu tuttuğu belgelerdir. Yük taşımacılığı yapan firmalar çalışma sahalarına göre düzenlediği farklı Yetki belgeleri ile yetkilendirmektedir. Yetki belgesi olmadan taşımacılık yapan firmaya cezai işlem uygulanmaktadır. sektörel bazda yetki belgeleri ve faaliyette bulunabilecekleri alanlar sınırlandırılmıştır. Bir firma hangi alan veya alanlarda çalışma izni yetki belgesi almış ise o sahada faaliyet gösterebilir. Herkesin her işi yapmasının önüne geçmek ve nakliye taşımacılık sektörünü düzenlemek amacı ile başlatılan çalışma uzun yıllardan beri devam etmektedir. Firmamız Ulaştırma mevzuatının tamamına hakim personelleri firmalara danışmanlık ve belgelendirme hizmeti sunmaktadır.

Yetki Belgesi Tanımlamaları

Alınan yetki belgesi türü faaliyet alanınızı tanımlar ve sınırlandırır. Kendi aracı ile kendi malını taşıyanlar k2 belgesi, nakliyeciler k1 belgesi almak zorundadır ve k2 belgesi sahibi bir firma nakliyecilik yapamaz. Bunun gibi yolcu taşımacılığı yapan firmalardan kendi personellerini taşıyanlar d3 belgesi, dışarıya hizmet verenler d2 belgesini almak durumundadır ve d3 belgesi sahibi bir firma sadece kendi personelinin sevki için aracını kullanabilir dışarıya çalışamaz. Bunun gibi yapılan düzenlemeler ile sektördeki karışıklık giderilmeye çalışılmaktadır. İnsan ve yolcu taşımacılığı sektöründe faaliyette bulunan firmaların alt katmanlarında faaliyet gösteren acenteler ve komisyoncular ile lokal bölgelerde çalışan sektörel faaliyet alanları da tanımlanmış ve G Acente belgeleri, H komisyonculuk belgeleri, N ambar işletmeciliği belgeleri gibi sınıflandırmalara ayrılmıştır.

k2 belgesi

k2 belgesi yenileme

YETKİ BELGESİ SÜRESİ

Verilen yetki belgeleri 5 (beş) yıllık olarak verilmekte ve süresi dolan yetki belgelerinin yenilenmesi gerekmektedir. Yenileme işlemlerini süresi içinde gerçekleştirmeyen firmaların belgeleri iptal edilecektir. Yenileme işlemleri için firmalardan en son yayımlanan mevzuatta geçen yeterlilikleri sağlamaları talep edilmektedir. Yenileme işlemlerine belge bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar başlanamaz. Bitimine 60 günden fazla kalanlar yenileme başvurusu yapamazlar.

YETKİ BELGESİ YENİLEME

Yenileme işlemleri için gerekli olan evraklar bakanlığa sunulduktan sonra inceleme sürecinden geçer. İncelemesi tamamlanan evraklar sonucunda yenileme ücreti için ödeme numarası verilir ve ödeme gerçekleştikten sonra belge tekrardan 5 yıl geçerli olur.  Yenileme ücreti yetki belgesinin %5 i oranındadır. İşlem yapıldığı yıl içerisinde geçerli olan yetki belgesi ücreti ne ise o ücret üzerinden %5 oranı uygulanarak ödenir.