A1 Belgesi

A1 belgesi bilindiği üzere uzun süreden beri verilmemekteydi daha doğrusu belirli şart ve koşullar altında verilmekteydi. Resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış ve süresine 6 aydan daha uzun süre kalmış ihalesi olanlar ancak ihale kapsamında geçen araçlar için a1 belgesi alabiliyorlardı ve alınan yetki belgesinin süresi ihale süresi kadar idi. Geçtiğimiz 2014 yılının aralık ayında alınan karar ile yeniden düzenlemeye gidilmiş ve belge alış şartları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre A1 belgesi başvuru şartları

1. A1 belgesi fiyatı 20452,00 TL

2. En fazla 20 araç kaydedilebilir.

3. Ticaret odası kayıtlı sermayenin en az 20 000 TL olması gereklidir.

4. Özmal araç sayısının yarısı kadar aracın park edebileceği otopark alanının kullanım hakkına sahip olunması. Otoparkın belediyeden iskanlı ve projesinin onaylı olması

5. Daha önceden talep edilen il trafik komisyonu kararının ekim 2016 yılına kadar talep edilmemesi. En geç 2016 yılının ocak ayına kadar il trafik komisyonlarından alınan yazının bakanlığa ibraz edilmesi

6. Belgeye kayıtlı araçların ticari kayıtlı olması.

7. Araç yaşlarının 8 yaşından büyük olmaması.

a1 belgesi

a1 belgesi

 

A1 Belgesi İçin Gerekli Evraklar

A1 belgesi müracaatı için gerekli olan evraklar ve koşulları sizler için aşağıda sıraladık. Burada yazılı evrakların tamamlanması ve bize ulaştırılmasının ardından gerekli işlemlere hemen başlanacaktır. 

1. Ticaret odası sicil gazeteleri. Kuruluştan itibaren

2. Faaliyet belgesi

3. İmza sirküleri

4. Ortakların kimlik fotokopileri ve sabıka kayıtları

5. Vergi levhası fotokopisi

6. İşyerine ait kira kontratı

7. Otopark kullanım alanına sahiplikle ilgili belge.

8. Ruhsat fotokopileri

9. Her bir araç için ayrı ayrı mali sorumluluk ve ferdi kaza sigorta poliçeleri.

10. Orta düzey yönetici belgesine sahip personel istihdamı.