D4 YETKİ BELGESİ

Tarifeli veya tarifesiz olarak il dışına 100 KM ye kadar taşımacılık yapılmasına izin veren belgedir.

D4 belgesi nin fiyatı 8203.00 TL dir.

  • D4 belgesi ne sadece belge sahibinin bulunduğu ilin plakasını taşıyan araçlar kayıt edilebilir.
  • Merkezin bulunduğu il sınırları içinde şubeler açabilir, acenteleri olabilir, sözleşme yapabilirler. Merkezin dışındaki illerde ise sadece bir şube açabilirler.
  • Merkezi il sınırları çaışık olan büyük şehirlerde bulunan taşıt sahipleri adına D4 belgesi düzenlenmez.
  • Belge aldıktan sonra kayıtlı olan aracın satılması halinde yetki belgesine yeni kayıt edilecek aracın saıllan aracın koltuk sayısından fazla olmaması gerekir. Daha az koltuk kapasitesine sahip araç kayıt edilebilir fakat daha fazla koltuk kapasitesine sahip araçlar kayıt edilemez.
  • Tahditli plakalı otobüsler belgeye kayıt edilemez. İgili belediye sınıları dışına çıkamaz. Okul servisi olarak kullanılan araçlar ilgili okulun öğrencilerini taşımak amacıyla il dışına çıkabilirler.

D2 belgesi için tıklayınız