G2 BELGESİ

2017 yılı G2 belgesi alım koşulları ve ücretleri. Ticari amaçla uluslar arası ve yurt içi acentelik yapacakların alması gerekli belgedir. G2 belgesi fiyatı 12267 TL dir.

 • En az 30 000 TL kayıtlı sermayeye sahip olmaları şarttır.
 • C2 veya L2 yetki belgesine sahip bir firma ile imzalanmış acentelik sözleşmelerinin olması gerekmektedir.
 • Bu iş için elverişli en az 30 metrekare kapalı yükleme boşaltma istifleme aktarma yapmaya elverişli bir alanın kullanım hakkına sahip olmaları gerekmektedir.
 • En fazla 10 adet firma ile acentelik sözleşmesi yapabilirler.
 • Kendi nam ve hesaplarına taşımacılık yapamazlar.
G2 uluslar arası eşya taşıma acentası

g2 belgesi

G2 Belgesi İçin Gerekli Evraklar

 • Yetki belgesi başvuru formu(tarafımızca hazırlanacak)
 • Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Tic.Sic.Gaz. ile Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı veya onaylı örnegi. (Sermaye: 30.000.00 TL olacak)
 • Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
 • Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları
 • Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
 • 30 m2′lik kapalı olan depo kira kontratı veya tapu fotokopisi
 • C2,L2 yetki belgesi sahibi ile yapılacak acentelik söz.aslı
 • Gerçek veya tüzel kişiliğe ait Vergi Dairesi ve hesap numarasını, vergi kimlik numarasını gösteren belge

G2 Belgesi Yenileme

G2 belgesi yenileme işlemleri için yetki belgelerinin bitiş tarihleri ile başvuru yapıldığı tarih dilimi yenileme ücretini değiştirmektedir. Bu yüzden başvuru yapılacak tarihe dikkat edilmesi önemlidir. Yetki belgenizin bitiş tarihinden itibaren 270 gün içinde başvuru yapmanız halinde yenileme ücreti yetki belgesi ücretinin %5 idir. 271.gün ile 540 gün arasında başvuru yapanlar yetki belgesi ücretinin %25 ini öderler. Daha sonraki tarihlerde başvuru yapanların yetki belgeleri yenilenmez.

G2 Belgesi Yenileme İçin Gerekli Evraklar

 1. Faaliyet belgesi
 2. En son temsil ilzamı gösterir ticaret sicil gazetesi aslı
 3. İş yerine ait kira kontratı
 4. Acentelik sözleşmesi
 5. Ortakların sabıka kayıtları ve kimlik fotokopileri