G3 BELGESİ

G3 BELGESİ Ticari amaçla yurt içi kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara verilen belgedir. 2017 yılı G3 belgesi alım koşulları ve ücretleri. G3 belgesinin fiyatı 8178 TL dir.

g3 yurt içi kargo taşımacılığı belgesi

g3 belgesi

 1. Kendi nam ve hesaplarına taşımacılık yapamazlar.
 2. En az 20 000 TL kayıtlı sermayelerinin olması gerekmektedir.
 3. M1-M2-P1-P2 yetki belgesine sahip en az bir firma ile imzalanmış acentelik sözleşmelerinin olması şarttır.
 4. Bu iş için elverişli en az 20 metrekare yükleme boşaltma alanına sahip olmalar gerekmektedir.
 5. Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve il merkez ilçesi hariç diğer ilçe belde ve kasabalarda bu işi yapmak için başvuranlar yetki belgesini %75 indirimle alabilirler.
 6. G3 yetki belgesi sahipleri en fazla 2 adet yetki belgesi sahibi firma ile sözleşme yapabilirler.

G3 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

G3 belgesi müracatında aşağıda yazan evraklar hazırlanır

 • Taşımacı Gerçek Kişi İse İlgili Kişinin, Tüzel Kişilik ise Firma Ortakları İle Temsile Yetkili Kişinin Adli    Sicil Belgesi/leri( YENİ TARİHLİ)
 • Tüm ortakların Nüfus Cüzdanı Örnekleri
 • Firmayı Temsil ve İlzama Yetkili Kişi/Kişilerin İmza Sirküleri (Aslı veya noter onaylı suretleri)(YENİ        TARİHLİ)
 • Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi İle Değişiklikleri Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi(Aslı veya Noter          Onaylı Sureti)
 • Gazetede firmanın unvanı-adresi- iştigali-temsile yetkili kişileri-sermayesi-kurucuları ve ortakları yazılı olacak.
 • 20 000 YTL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması ve sermayenin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması
 • Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi, nufus cüzdanı örneği ve imza sirkülerinin gönderilmesi.
 • Yetki Belgesi talebinde bulunan Gerçek Kişi/ Tüzel Kişinin Kayıtlı Olduğu Esnaf Odası / Ticaret Odası Faaliyet Belgesi Aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak) (YENİ TARİHLİ)
 • Taşımacının Merkezi Adresine Ait Noter Tasdikli Kira Kontratı veya Tapu Örneği(YENİ TARİHLİ)
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kimlik bilgileri, vergi numarası,işe başlama tarihi,mesleği yazılı olacak)
 • M1,M2,P1 belgesi veya P2 yetki belgesi sahiplerinden en az biri ile yapılmış en az ücreti acentelik sözleşmes
 • Varsa Ayrıca her şube için benzer nitelikte 20 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olunduğunun belgelenmesi.

G3 Belgesi Yenileme İşlemleri için yetki belgenizin yenileme sürelerine dikkat etmeniz gereklidir. Yenileme işlemleri için başvuru yapılan süre yenileme ücretini de değiştirmektedir. Başvuru yapılan tarih yetki belgesi bitiş tarihi ile 270.gün arasında ise yenileme ücreti yetki belgesi ücretinin %5 i olarak ödenir. 271.gün ile 540.gün arası başvuru yapılması halinde yetki belgesi ücretinin %25 i ödenerek yenilenir.  Daha sonraki tarihlerde başvuru yapılması halinde yetki belgesi yenilenmez.

G3 Belgesi Yenileme İçin Gerekli Evraklar

G3 belgesi yenileme işlemleri için gerekli olan evrakları aşağıda sizlerle paylaşıyoruz. Bu evrakların hazırlanıp bize ulaştırılmasının ardından g3 belgesi yenileme işlemleri bir gün içerisinde tamamlanacaktır.

 1. Faaliyet belgesi
 2. En son temsil ilzamı gösterir ticaret sicil gazetesi aslı
 3. İş yerine ait kira kontratı
 4. Acentelik sözleşmesi
 5. Ortakların sabıka kayıtları ve kimlik fotokopileri