Gıda Kontrol Laboratuvarı

Gıda kontrol laboratuvarı günümüz şartlarında üretilen gıda ürünlerinde ki çeşitlilik ve nüfus sayısının artışına paralel olarak artan tüketim miktarı beraberinde bir takım sorunları beraberinde getirmiştir. Üretilen gıdanın insan sağlığı açısından önemi özellikle hem besin değerlerindeki oran gerekse sağlık açısından risk oluşturma potansiyeli sebebiyle  gıda ürünlerinin üretim ortamlarının sağlıklı olması, kullanılan malzemelerin kalitesi, paketleme, sevkıyat, raf ömrü, içeriğinde kullanılan kimyasal koruyucular gibi zincire direk veya dolaylı yollardan dahil olan süreçler gıdanın kontrolünü gerektirmektedir ve tüm bu süreç ölçüm ve analiz gerektirmektedir.

Kimyasal Analiz

Gıda maddesi içerisindeki bir çok faktör gıda maddesinin kalitesini tayinde kriter olarak değerlendirilmektedir. Kısaca saymak gerekirse kullanılan kimyasallar, içerisindeki mineral oranı,toksin maddeler, katkı maddeleri, özellikle ağır metaller ve hatta üretim esnasında kullanılan gübreler de dahil olamak üzere ambalajlama esnasında kullanılan malzemeleri bile tüketici sağlığını direk etkileyebilmektedir. Firmamız çözüm ortaklığı yaptığı kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla yukarıda bahsi geçen konular ve bunların dışında yer alan bir çok konuda laboratuvar ve analiz hizmetleri sunmaktadır.

gıda kontrol laboratuvarı

Risk oluşturabilecek konular içerisinden bazı örnekler sunmak gerekirse kanserojen madde olarak aflatoksin, fazla kullanıldığı takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek Pestisitler, Arsenik, Kurşun gibi insan vücudu için son derece zararlı ağır metaller ve tüm bunların yanında gıda üretim izin malzemeleri içerisinde günlük gerekli miktarın üzerinde bulunması halinde yine risk oluşturabilecek besin ögelerinin kontrol ve analiz işlemleri yer almaktadır. Bu tip risk oluşturabilecek konuların önceden kontrolü, analizi ve önleme çabaları insanlar üzerinde oluşabilecek sağlık problemlerinin önlenmesi açısından son derece önemlidir. Üretim, ithalat,ihracat ve toptancılığını yapan kurum ve kuruluşlara bu konularda hizmet verilmektedir.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Gerek gıda üretim zinciri esnasında gerçekleşen aşamalar sırasında gerekse tüketime hazır hale gelene kadar geçen bekleme süresi esnasında etki edebilecek bir çok faktör nedeniyle gıda maddesi içinde mikro biyolojik analiz çok önemlidir. İnsan sağlığı açısından zararlı olan bir çok mikro biyolojik madde incelemesi.

Fiziksel Analiz Laboratuvarı

Gıda üretimi esnasında üretim ortamları, üretim zinciri esnasında gerçekleşen aşamalar, personel, kullanılan ambalaj ve hatta gıda üretim ortamının havasının dahi etkili olduğu bir sürece etki eden diğer bir önemli faktör gıda malzemesi içinde bulunması muhtemel yabancı maddeler taş kum metal ve cam maddeler de risk grubuna girdiği için analiz aşamasından ve kontrolden geçmesi gerekir.