Gıda Üretim İzin Belgesi

Gıda üretim izin belgesi gıda üretimi yapan işletmelerin ürettiği ürünler ile alakalı yapacakları tescil işlemidir. Tarım Gıda Ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen izin belgesi ile gıda üretimi yapan işletme adı, imal ettikleri ürünlerin adları, adres bilgileri ve faaliyet konusu gibi bilgilerin yer aldığı belgedir. Değişiklik olması halinde bildirimi ve güncellemesi gereklidir.

Gıda Üretim İzin Belgesi Almak

Öncelikli olarak belediyeden işyeri açma ruhsatı alınması gereklidir. Belediyeden çalışma izni alındıktan sonra üretim izni için ilgili bakanlığın ilçe müdürlükleri vasıtasıyla bakanlığa başvuru yapılır. Akabinde bakanlık tarafından gönderilen ekip tarafından üretim alanında denetleme yaparlar. Üretim yerinin standartlara uygunluğu, üründen numune alınması ve laboratuarda test işlemlerinin ardından rapor düzenlenir. Bütün bu aşamaların sorunsuz halledilmesi sonrasında GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİ düzenlenir.

Gıda sicili belgesi için aşağıda yayımladığımız yönetmeliğin Geçici 1. madde ile bu yönetmeliği yayımlanma tarihinden önce başvuruda bulunup Gıda üretim izin belgesi almış olan işletmelerin belgeleri geçersiz sayılmakta ve bu belgelerini bakanlığa tekrar başvuru yaparak bu yönetmelik ile yürürlüğe giren hükümlere uygun onay belgesi almak zorundadır.

GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİ YENİLEME

Bu yönetmelikle 31/12/2012 tarihine kadar başvuru yapıp belgelerini değiştirmeyecek işletmelerden işletmenin modernizasyonu ile ilgili plan ve süreç hakkında bakanlığa ilgili planlarla bildirimde bulunmak zorundadır. İlgili planda belirttiği takvim ve plana uymayan işletmeler hakkında faaliyet durdurma kararı alınacağı hükmü konulmuştur

tarım bakanlığı gıda üretim izin belgesi

gıda üretim izin belgesi

İlgili belge işlemleriniz ve bakanlığın bu yönetmelikle ön gördüğü kapsamda faaliyet göstermenize olanak sağlayacak iş yeri ve üretim proses kurulumu ve modernizasyon aşamasında destek almak için bizimle irtibata geçiniz.

Firmamız İSO 22000 haccp gıda güvenliği yönetim sistemi (ilgili yönetmelik ile ön görülen sistem) denetçi sertifikalı personel sahibidir. Başvuru öncesi işlemler ve başvuru evrakları ve başvuru işlemleri hakkında bilgi almak için bizimle irtibata geçiniz.

”GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce çalışma izin belgesi, çalışma izni ve gıda sicili belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge alarak faaliyet gösteren onaya tabi gıda işletmeleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 31/12/2012 tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre onay belgesi almak zorundadır. Ancak, 31/12/2012 tarihine kadar onay belgesi alamayacak gıda işletmecisi, işletmesinin modernizasyonuna dair planlar ile modernizasyonun hangi tarihte ve hangi aşamalardan sonra tamamlanacağına dair bilgileri yetkili mercie sunar. Bu işletmeler, modernizasyon planını vermeleri halinde bu süre 31/12/2013 tarihine kadar uzatılabilir. Yetkili merci, gıda işletmecisinin bu planı vermemesi veya modernizasyon planında yer alan tarih ve aşamalara uymaması durumunda işletmenin faaliyetini durdurur.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımından önce çalışma izni ve gıda sicili belgesi, kayıt belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge almış ve halen faaliyet gösteren kayıt kapsamındaki gıda işletmeleri, bu belgelerini en geç 31/12/2013 tarihine kadar bu Yönetmelikteki kayıt belgesi ile değiştirmek zorundadır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.”