GMP BELGESİ

Gmp belgesi iyi üretim uygulamaları yönetim sistemidir. Öncelikli olarak üretim esnasında hijyen koşullarının önem taşıdığı ilaç sanayi, gıda üretim tesisleri gibi insan sağlığıyla doğrudan bağlantılı kuruluşlar için hammadde temininden ürünün son kullanıcıya ulaşana dek geçen bütün sistemi kontrol altına alan kalite yönetim sistemidir. Hijyen koşulları gmp sisteminin ana arterini oluşturmaktadır. İş yerinde temizlik kurallarının oluşturulması, bu kuralların belirlenen periyotlarda ve belirlenen sahalarda düzenli olarak yapıldığı görevli denetçi tarafından kayıt altına alınmalıdır. İmalat sahasında, hammadde ve ürünlerin depolama alanlarında gerekli hava sıcaklığının ve nem oranının uygun koşullarda tutulduğunun ve geçmiş zaman ait verilerin yine kayıtlı tutulmasının, talep edilmesi halinde dokümanları ile sunulabilmesi gerekmektedir. İkinci önemli ilgi alanı doğal afet veya iş kazası nedeniyle oluşabilecek sıkıntılara ilişkin tedbirlerin alınmış olması şartı vardır.

Gmp belgesi iş yeri içerisinde ve dışında oluşabilecek bütün risklerin önceden belirlenebilmesi ve hammadde temininden başlayarak üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarının tamamına uygulanması ve takibini gerektirmektedir. Sadece ürün ile ilgili değil çalışan personellerden üretimde kullanılan malzemelerin hijyen kurallarına uygunluğunu tanımlayıp takip teme amaçlıdır. İngilizce adından Good Manufacturing Practices kısaltılarak tanımlanan kozmetik sanayi, ilaç sanayi, gıda sanayi ve medikal malzemeler başta olmak üzere iş yerinizde gmp sistemi kurulumundan personellerin yetiştirilmesine kadar gerekli eğitim ve uygulama aşamalarında danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

gmp belgesi

gmp belgesi

GMP BELGESİ STANDARTLARI AŞAMALARI

a. Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması
b. Önleyici tedbirlerin alınması
c. Personel ve organizasyonun Sistemleştirilmesi
d. İş yerinin fiziksel durumunun uygun hale getirilmesi
e. Kullanılan malzemelerin uygunluğu
f. Hammadde ve ürün depolama alanları
g. Kalite kontrol
h. Belgelendirme
i. Yeniden gözden geçirme ve düzeltme
j. Dokümantasyon ve numunelerin saklanması
k. Denetim

iSO 9001 , İSO 14001 Ve Diğer Kalite Yönetim Sistemleri İle Alakalı Bizimle İrtibata Geçiniz.