Hizmet Yeterlilik Belgesi

Hizmet yeterlilik belgesi TSE tarafından verilen ve bir iş yerinin yine TSE’nin hazırlamış olduğu kriterlere uygunluğunu gösteren belgedir. Geçerliliği bir yıldır ve yapılan sözleşme ile kullanılabilir. Amaç sunulan hizmetin kalite seviyesinin düşmesini önlemek ve hizmet yerinde belirlenmiş olan alt kriterlerin sağlanmış olduğunun tespitidir. Yapılacak incelemelerden sonra onay aşamasının ardından HİZMET YETERLİLİK BELGESİ düzenlenir.

hizmet_yeri_yeterlilik_belgesi

hizmet_yeri_yeterlilik_belgesi

Hizmet Yeterlilik Belgesi Kimler Almalı – Alabilir

1. 4077 sayılı tüketicinin ve rekabetin korunması kanununa göre garanti kapsamına giren ürünleri imal ve ithal eden kuruluşlar. ( Beyaz eşya servisleri, otomobil servisleri, elektronik eşya servisleri)

2. İhale ile kamu hizmeti yapan ve yapmaya talip olan kuruluşlar. ( Yemek, temizlik, güvenlik, peyzaj, çamaşır yıkama vb. firmalar)

3. Güvenlik riski taşıması nedeniyle yasal zorunluluğu olan kuruluşlar. ( LPG-CNG tesisleri)

4. Fırın, lokanta fotoğraf stüdyoları gibi sektöründe hizmet kalitesini arttırmak isteyen kuruluşlar.

 

Hizmet Yeterlilik Belgesi İçin Gerekli Belgeler

1. İmza sirküleri aslı veya noter onaylı tasdiği

2. Oda kayıt belgesi

3. İş yeri ruhsatı

4. Vergi levhası

5. Elektrik, su vb. fatura sureti

6. Harç makbuzu

 

İso 9001 kalite yönetim sistemi ve diğer kalite belgelendirme sistemleri için bizimle irtibata geçiniz.