İHRACAT BELGELERİ

İhracat Belgeleri Gümrük Beyannamesi

İhracat belgeleri mevzuata uygun olarak doldurulması gereken ve ihracatçı birliğince onaylanarak gümrüğe sunulan belgedir. Sekiz nüsha olarak düzenlenir ve her bir nüsha ilgili yerlere teslim edilir. Beyanından sonra üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapıldığının tespiti halinde ilgili birimlere bildirilerek cezai işlem başlatılır.
Gümrük beyannamelerinde ihracatçı firma, alıcı firma bilgileri. İhracatın yapılacağı ülke, ürün kodları, gidecek eşya sayısı, net ağırlık, brüt ağırlık, yükleme yeri boşaltma yeri vs bilgiler bulunur.

ihracat belgeleri

Fatura:

Satışı yapılan malzemenin adı, miktarı, fiyatı gibi bilgilerin yazıldığı alıcıya gönderilen belgedir. Fatura düzenlerken karşı tarafın ticari mevzuatına uygun olarak düzenlemeniz gerekmektedir. Genel kullanım şekli iki nüsha halinde biri İngilizce ve diğeri Türkçe olacak şekilde hazırlanmaktadır. Üzerinde tarih, alıcı ve satıcı firma bilgileri, adres bilgileri, ödeme şekli, birim fiyatı gibi bilgiler yer almaktadır.

Proforma Fatura:

Teklif mahiyetinde olan faturadır. Satışı yapılmak istenen ürünle alakalı fiyat, miktar, özellik vs bilgilerin yer aldığı belgedir. Karşı taraftan onay gelmesi halinde ticari fatura olarak düzenlenir. Burada önemli olan nokta bu belge gönderilirken üzerinde proforma olarak belirtilmiş olması şarttır.

Navlun Faturası :

Navlun faturası deniz yolu ile yapılan taşımacılıklarda nakliyeci firmanın hizmet bedelinin ifadesidir. İhracatı yapan firma navlun faturasını mal bedeline ekleyebilir veya ayrı olarak talep edilebilir. Eğer ürün bedeline navlun faturası da dahil edilmişse fatura ve konşimento üzerinde bu bedelin ödenmiş olduğu belirtilmelidir.

Konsolosluk Faturası :

İhracatı gerçekleştirdiğiniz ülkenin konsolosluğu tarafından ürünün menşei, bedeli gibi bilgilerin onaylandığı belgedir. Bazı ülkelerde bu belge ihracat esnasında zorunlu tutulmaktadır. Vergi kaçakçılığının döviz kaçırmanın önüne geçmek amacıyla talep edilmektedir.

Menşe Şehadetnamesi

Satışı yapılan ürünün üretim yerinin gösterildiği belgedir. Bazı ülkelerde bu belgenin kendi konsoloslukları tarafından onaylanmış olmasını talep edebilmektedir. Ülkemizde bu işlem bağlı bulunulan odalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Zorunlu bir belge değildir.

Gönderici firma
Alıcı firma
Cins ve özellik
Paketleme şekli
Koli adedi
Ağırlık ölçüleri
Fiyatı
Yükleme tarihi, yeri gibi bilgiler yer almaktadır.

A.TR Dolaşım Belgesi
Avrupa birliği ile yapılan gümrük birliği protokolünün imzalanması ile Avrupa birliği ülkelerine yapılan ihracatlarda gümrük muafiyetinden yararlanmak için düzenlenen belgedir. A.TR belgesi serbest dolaşım belgesidir. Avrupa birliği ile yapılan anlaşma sanayi ürünlerine ilişkin yapılmış bir anlaşmadır bunun yanında işlenmiş gıda ürünleri bu alanda değildir. Bu tip ürünler için EUR.1 dolaşım belgesi alınmalıdır.

EUR.1 Dolaşım Sertifikası

Avrupa birliği ülkelerine yönelik tarım ürünleri ihracatlarında ve demir çelik ürünleri ihracatı esnasında düzenlenen belgedir. Gümrük indiriminden yararlanabilmek için bağlı bulunduğunuz odadan onaylandıktan sonra gümrüğe gönderilir. Avrupa birliği ülekeleri, İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç ülkelerine yapacağınız ihracatlarda kullanabilirsiniz.

Bitkisel Ürün İhracatı

Bitkisel ürün ihraç edeceğiniz zaman almanız gereken Bitki Sağlık Sertifikası ihraç edeceğiniz ürünlerin hastalıksız ve sağlığa zararlı olmadığını gösteren belgedir. Tarım Gıda Ve Hayvancılık Bakanlığından alınmaktadır. Sebze ve meyve ihracatı gerçekleştireceğiniz zaman ilgili bakanlığa başvuru yapmanız gerekmekte ve denetim elemanlarının ürünleri yükleme yerinde kontrol ettikten sonra karşı taraf ülkelerinin taleplerine göre ayrıca laboratuvar analizleri de talep edilebilmektedir. Ürünlerin cinsine göre düzenlenen sertifikaların süreleride değişmektedir. Canlı hayvan ihracatı esnasında ise yine ilgili bakanlık tarafından bulaşabilecek hastalık vs riskleri taşımadığına dair sertifika alınması gerekmektedir.

Suudi Arabistan’a yapacağınız et ve et ürünleri ihracatında helal belgesi talep edilmektedir. İlgili ülkeye gönderilecek sanayi ürünleri için ise Saso Belgesi talep edilmektedir. Her ülke kendi standart birimleri tarafından talep edilen ürün belgelerinin bulunmasını şart koşmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz standart ihracat belgelerinin yanında bu standart birimlerinin talep ettiği özel belgelerin ( ülkeye göre değişmektedir.) bulunması gerekmektedir. Rusya Devleti EAC BELGESİ talep ederken diğer ülkelerin talep ettiği belgeler hakkında detaylı bilgiyi web sitemizden bulabilirsiniz.