İSO 10002

İso 10002 belgesi müşteri memnuniyeti yönetim sistemidir ve beklentilerin de ötesinde hizmet vermeyi amaçlayan bütün kuruluşlar için oluşturulmuş kalite yönetim sistemidir. Her türlü özel ve tüzel kuruluşlarda uygulanabilirdir ve büyüyen ekonomik sistem içinde her türden şirket için vazgeçilmez gerekliliktir. Müşterilerinizin sizinle alakalı şikayetlerinin devamlılığı ve çözüme yönelik tedbirlerin alınmaması halinde belli bir zaman diliminde ciddi müşteri kaybı yaşamanız ve piyasada negatif reklamınızın yapılması kaçınılmazdır.

iso 10002

iso 10002

Uygulamaya koyacağınız iso 10002 sistemi ile müşteri şikayetleriniz minimize edilecek, yapılan şikayetlerin değerlendirilmesi, önlem alınması ve iyileştirme çalışmalarının yapılmasına imkan sağlar. İş yeriniz çok daha sistemli, kurumsal ve müşteri memnuniyeti üst düzey seviyeye ulaşacaktır. İso standartları ile personellerinizde kalite bilincini ve farkındalığını arttıracaktır. Yurt dışında var olan uygulama sonuçları incelendiğinde sistem kuruluşa müşterilerinin beklentilerine en uygun hizmet oranına bağlı olarak memnuniyet seviyesini de arttırdığı görülmüştür.

İso 10002 Sistem Kurulum Aşamaları

iso 10002 Kalite yönetim sistemi kuruluş aşamalarını sıralarsak ilk olarak yapılacak çalışmanın yazılı hale getirilmesi gereklidir. Planlama yapılmasının ardından kaynak ayrılması, hedeflerin belirlenmesi, şikayetlerin belirlenmesi, şikayete neden olan nedenlerin belirlenmesi ve çözüm için yapılacakların uygulamaya geçirilmesi olarak kısaca kategorize edebileceğimiz sisteminin başarılı olabilmesi için öncelikli olarak kuruluşun açık, tarafsız, tam, eşit ve duyarlı olması gerekmektedir.

İso 10002 sistemi ile iş yerinizde yapılacak olan çalışmanın ana hatları şunlardır. Öncelikli olarak hedef belirlenir.  Sistem ile karşılanmasını beklediğiniz hedeflerinizin ne olduğu saptandıktan sonra müşteri şikayetlerinin toplanması, kayıt altına alınması ve değerlendirilmesi yapılır. Kalite yönetim sisteminin sorumluları belirlendikten sonra en çok soruna kaynak olan birimden başlanarak çözümlemeye gidilmesi ve ardından çözüm yollarının belirlenmesi, giderilmesi ve müşteriye geri bildirim yapılması aşamalarını kapsar.

iso10002

iso10002

İso 10002 standardı iso 9001 standartları ile beraber uygulanabileceği gibi tek başına da uygulanabilme olanağı vardır. İso 9001 belgesi ile uyumlu olan standartlar ile dilerseniz her iki belgeye de eş zamanlı olarak başvuru yapılabilir. Belgelendirme sürecinde birbirine yardımcı olurlar. Detaylar için bizimle iletişime geçiniz.