İSO 14001 BELGESİ

İso 14001 belgesi çevre yönetim sistemi üretime dayalı bütün sektörlerde üretimin ilk basamağından son tüketiciye ulaşana kadar bütün aşamaları kontrol altında tutan ve bu aşamalarda çevresel etkilenmelerin en aza indirilmesi için üretim aşamalarının denetimine dayalı kalite yönetim sistemidir. Belge alış sürecine başlarken ilk olarak iş yerinizin ve bağlı şube kuruluşların incelenmesi yapıldıktan sonra ilgili denetçi ve eğitimci personellerimizin firmanıza gelmesinin ardından eğitim, sistem kurma, dokümantasyon çalışması ve en son belgelendirme aşaması için iso 14001 in yurt dışındaki merkezine bizzat başvuru yapılması aşamalarının tamamı firmamız tarafından gerçekleştirilecektir.

iso 14001 belgesi

iso 14001 belgesi

İso 14001 Standart Maddeleri

Standart maddeleri 2015 yılında revize ediliyor. Yeni revizyonla ilgili standartlarda meydana gelen değişiklikler aşağıda belirtilmiştir. İş yerinize iso 14001 belgesi almak ve iso 14001 standartlarının uygulanmasını sağlamak için bizimle irtibata geçiniz. Fiyatlandırma ve belgelendirme konusunda süre ve ramak belirte bilmemiz için iş yerinizin faaliyet alanı, kapsamı, personel sayısı gibi bilgilerinizi öğrendikten sonra sunumumuzu gerçekleştiriyoruz.

 1. Giriş
 2. Kapsam
 3. Atıf yapılan standart ve dokumanlar.
 4. Terimler Ve Tarifler
 5. Kuruluşun bağlamı – İlişkide olduğu örgütler kuruluşlar örgüsü ön plana çıkmakta. Kuruluşla ilişki içinde olan sistemin daha net anlaşılması, ihtiyaç ve beklentilerin anlaşılarak karşılanması
 6. Çevresel yönetim sisteminin şartları
 7. Genel şartlar – Çevre yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi. Çevre yönetim sistemi. Liderlik. Liderlik ve Bağlılık ilkelerinin
 8. Çevre politikası
 9. Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler.
 10. Çevre boyutları – Önemli çevresel boyutları. Tehditler ve fırsatlar ile ilişkili risk boyutları
 11. Yasalar ve diğer şartlar – Uygunluk yükümlülükleri.
 12. Amaçlar, hedefler ve programlar. Harekete Geçme Planlama. Çevresel hedefler ve bunları elde etmek için planlama. Çevresel hedefler. Çevresel hedeflere ulaşmak için faaliyetlerin planlanması
 13. Uygulama ve faaliyetler. Destek
 14. Operasyon
 15. Kaynaklar, görevler, sorumluluk ve yetki. Kurumsal roller, sorumluluklar ve yetkiler
 16. Uzmanlık, eğitim ve farkında olma.
 17. Yeterlilik ve Farkındalık
 18. İletişim .Genel. İç iletişim. Dış iletişim
 19. Dokümantasyon. Yazılı bilgiler. Genel
 20. Dokümanların kontrolü. Oluşturma ve güncelleme. Yazılı bilgilerin kontrolü
 21. Faaliyetlerin kontrolü. İşletimsel planlama ve kontrol
 22. Acil duruma hazır olma ve müdahale
 23. Kontrol etme
 24. İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
 25. Uygunluğun değerlendirilmesi
 26. Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet
 27. Kayıtların kontrolü
 28. İç tetkik
 29. Yönetimin gözden geçirmesi. Yönetimin gözden geçirmesi. İyileştirme. Sürekli İyileştirme

  İso 14001 Uygulamaları

  İso 14001 standartlarının uygulanması ile amaçlanan uluslar arası standartlara uyum sağlanması, çevresel etkileşimin azaltılması, rekabet ortamında avantaj sağlanması, marka değerinin arttırılması, giderlerin azaltılması ile maliyetlerin düşürülmesi. Doğal afet ve kaza durumlarına karşı tedbir alınması. Çevreyi korumak, idari yönetimlerden alınması gereken izinleri kolaylaştırmak. ISO 14001 Enerji tasarrufu sağlamak ve global düzeyde kullanımı olan bir belge olduğu için firmanızın dünya çapında kabul edilebilirliği artar.

  İletişim için 0 212 653 11 87 numaralı telefonlardan yada info@yetkibelgesi.net adresine talep maili gönderebilirsiniz.