İSO 14001

İso 14001 içinde yaşadığımız dünyanın kaynaklarının sorumsuzca kullanılmaması, yaşadığımız çevreye en az derecede zarar verme olanaklarını tespit etmek ve verilen zararı en aza indirmek için tasarlanmış çevre yönetim sistemidir. İş yerlerinin içinde bulunduğu çevreye entegre edilmesi, hem tüketiciye en iyi ürünü sunabilmek hemde çevreye en az derecede zarar vermek amacı ile iyileştirme çabalarını öneren yönetim sistemidir.

‘’En son nehir kuruduğunda, en son ağaç kesildiğinde, en son balık tutulduğunda insanlık paranın yenecek bir şey olmadığını anlayacaktır.’’ Tüketiciye en iyi kalitede ürün sunabilme noktasından hareketle yapılan her çalışmanın yanında hem kendinize hem yaşadığınız çevreye hem de tüm insanlığa yaşanabilecek bir çevre bırakabilmek adına kuruluşlar değer verme, saygı gösterme ve iyileştirme çalışmalarında bulunabilmek için bu ihtiyaçlarını sağlayabilecek yönetim ve üretim sistemlerine ihtiyaç duymuşlardır. Çevre Yönetim Sistemi global çapta Standart olarak kullanılmaktadır. iso 14001 belgesi çevre yönetim sistemi iso 9001 ile beraber hızla uygulanmaya konulmuştur.

iso 14001 belgesi

iso 14001

TS EN İSO 14001

İso 14001 belgesini aldıktan sonra firmanıza ve yaşadığımız dünyaya katkılarını aşağıda sıralamaya çalıştık. Tüm dünyada kullanılan kalite yönetim sistemini sizde firmanıza uygulayın

 • Global dünyaya uyumun arttırılması
 • Çevresel etkilerin azaltılarak performansın arttırılması
 • dülkelerdeki firmalarla rekabet imkanının arttırılması
 • Şirketinizin pazar payının ve imajının arttırılması
 • Verimliliğe bağlı olarak maliyetin azaltılması
 • Kaza vs durumları ile oluşabilecek zararın azaltılması
 • Hava kirliliğinin azaltılması
 • Enerjiden tasarruf sağlanması
 • İzin belgelerinin alımının kolaylaştırılması.
 • İSO 14001 sayesinde dış piyasadaki itibarınızın artması

Aynı zamanda Çevre ve Orman Bakanlığının yaptığı denetimler ile bu standart çerçevesinde taleplerde bulunulmaktadır. Avrupa Birliği entegrasyon çerçevesinde önemli konu başlıklarından biri olan çevre yönetim sistemi işletmelerin çevreye verebilecekleri zararın en aza indirilmesi ve hatta ortadan kaldırılması için geliştirilen sistemin adıdır.

İSO 14001 ham maddenin üretiminden başlayıp süreç boyunca doğal kaynakların uygun kullanılması, doğaya verilen zararların azaltılması ve en aza indirilmesi, risk analizleri üzerine kurulu ve üretilen ürünün müşteriye ulaşana kadar ki tüm süreçte çevresel faktörlerinde göz önünde tutulmasını tarif eden uluslar arası sistemin adıdır.

İSO 14000 NEDİR

ISO 14000 belgesi belli bir ürün için alınan kalite belgesi değil daha çok o ürünün ne şekilde ve hangi şartlarda üretildiği hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar. Çevre ile olan etkileşiminizin iyileştirilmesi ve ülke standartlarına daha kolay erişmenize olanak sağlar.

 

Standart Kalite İSO14001:2004 Danışmanlık

Aşamaları

 1. İş yerinizin mevcut fiziksel durumunun kontrolünün yapılarak analiz edilmesi
 2. Şirketiniz ile alakalı yasal kanunlara uygunluğun sağlanması
 3. İdareci ve çalışanlara gerekli eğitimlerin verilmesi
 4. Gerekli olan sistemin oluşturulması için dökumantasyon çalışması
 5. Kurulan sistemin uygulamaya geçirilmesi
 6. Eksikliklerin giderilmesinin ardından belgelendirme için başvuru yapılması

 

İSO 10002 :2004 MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİ YÖNETİMİ

Müşteri şikayetleri yönetimi için iş gücü, eğitilmiş personel, finansman, malzeme ekipmanlarına ihtiyaç duyulabilir. Yazılı bir politika ve planlama gerektirir. Sistem kurulurken sistemin ne kadar zaman içinde tamamlanacağı, şikayete sebep olan faktörlerin miktarı, müşteri kontrolleri, şikayete konu olan eksikliklerin giderilmesi aşamaları üzerine kurulmuş sistemdir.

Prosedür:
1. Açık
2. Tarafsız
3. Tam
4. Eşit
5. Duyarlı olmalıdır.

Tabî ki her işyeri için farklı şikayet sebepleri olacağından özel durumlarınıza uygun ölçütler kullanmanız gerekecektir.

Genel olarak

 • Personel eğitimine önem verilmesi
 • Çalışanların sisteme bakış açılarının değerlendirilmesi
 • Yönetimin sisteme bakışının incelenmesi
 • Tetkik süreleri
 • Hazırlanan planın değerlendirme süreleri gibi aşamalara önem verilir. Amacın sistemi iyileştirerek şikayetlerin en aza indirilerek müşteri memnuniyetinin arttırılmasıdır.