İSO 22301

İso 22301 toplumsal güvenlik ve iş sürekliliği kalite yönetim sistemidir. Şirketlerin başarıya ulaşabilmesi için en önemli konulardan biri iş sürekliliğinin sağlanmasıdır. İş yerinizde oluşabilecek aksaklıklara bağlı kesintilere karşı yapılabileceklerin önceden belirlenmesidir.

Dünya genelinde bir çok ülke tarafından kabul edilmiş olan kalite standartları kuruluşların iş sürekliliğinin sağlanması için neler yapılması gerektiği, planlama, politikaların belirlenmesi, sorumlulukların belirlenmesi, uygulama aşaması, değerlendirme, gözden geçirme, var olan eksikliklerin iyileştirilmesi ve dökümantasyon aşamalarından oluşur.

İso 22301 belgesi standartlarının iş yerinizde size sağlayacağı yararlardan bahsetmek gerekirse gelecekte oluşabilecek tehditleri önceden tahmin edilerek önlemlerin alınması. Kriz anında yapılacakların önceden belirlenmesi yolu ile kriz yönetiminde başarı. Aksiliklerin asgariye indirilmesi. Her halükarda iş yerinin işleyişinin aksaklığa uğramaması. Rekabet ortamında dayanaklılık ve süreklilik. Marka itibarının korunması.

İş yerinizin sürekliliğini sağlamak ve size yeni hedefler belirler. Tedarik zincirinizi karşılar, yaşanabilecek büyük krizlere ve afetlere karşı tedbirli kılar. Daha güvende bir iş hayatı yaşamak için sizde iso 22301 standartlarını iş yerinizde hayata geçirin.