İSO 28001

İso 28001 tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemidir. Artan rekabet ortamı ve gelişen ekonomik zincir içerisinde şirketler Pazar paylarını korumak için çalışırken bir yandan da rekabet edebilmek için maliyetlerini azaltmaya çalışmaktadırlar. Ham maddenin girişinden başlayıp ürünün son kullanıcıya ulaşıncaya dek geçen süreci kontrol altına alıp iyileştirme çabalarını esas alarak maliyetlerin düşürülmesini ve fazladan harcanan zaman iş gücü ve paranın azaltılmasını esas alan bir sistemdir.

Gelişen teknoloji ve ekonomik yapıyı entegre etme faaliyetleri ile beraber görülmektedir ki işletmenizde ki tedarik zincirini kontrol altına alıp sistemin öngördüğü yapıyı oluşturmanız halinde maliyetleriniz azalmakta ve bunun sonucunda ürün kalitenizi arttırmanıza yardımcı olduğu gibi beraberinde müşteri memnuniyetini de beraberinde getirmektedir. İso 28001 sistemi sizlere tedarik zinciri güvenliği yönetim sisteminin ne şekilde olması gerektiğini sunarak size model oluşturur. İso 9001 ve diğer yönetim sistemleri ile uyum sağlayan sistem maliyetlerin azaltılmasını hedef alarak oluşabilecek risk faktörlerini ortadan kaldırmaya yönelik hedefler koyar.

Standartlar aynı zamanda AEO kriterlerini karşılamaya çalışan firmalara büyük kolaylık sağlamaktadır. Sistemi kurmak, içinde tedarik zinciri bölümünü tanımlamak, güvenlik değerlendirmelerini yapmak, personellere gerekli eğitimi vermek ve planlı bir şekilde uygulamak esasları üzerine kurulmuştur. Tedarik zinciri üzerinde oluşabilecek aksaklıkların en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Hemen her sektörden iş yerleri için uygulanabilir olan iso 28001 kriterleri özel ve resmi kuruluşlara uygulanabilir tarzdadır.

 

İSO 28001 FAYDALARI

 1. Uygun tedarik zincirinin kurulmasını sağlar
 2. Oluşabilecek riskleri önceden belirleyerek kopmalar neden olur.
 3. Maliyet ve iş gücü kayıplarını engeller.
 4. AEO başvurularında kolaylık sağlar.
 5. Müşteri memnuniyetini arttırır.
 6. Kayıpları azaltacağından sigorta giderlerini düşürür.
 7. Marka değerinizi arttırır.
iso 28001

iso 28001

İSO 28001 NASIL ALINIR

 1. Öncelikli olarak iş yeriyle ilgili etüt çalışması yapılır. İş yerinin boyutu, varsa şube sayısı, çalışan personel sayısı vs.
 2. Dökümantasyon çalışması,
 3. Planlama ve uygulama
 4. Denetim
 5. Eksikliklerin giderilmesi.
 6. Belgelendirme.