İSO 50001

İSO 50001 – Enerji yönetimi Sistemi

Enerjinin verimli kullanılması, varolan kaynakların korunması ve para tasarrufu sağlanması amacı ile oluşturulmuş standartlardır. Bütün sektörlere yönelik enerji tasarrufunun nasıl sağlanacağı neler yapılması gerektiği konusunda alt yapı oluşturulmasını sağlar. Her geçen gün daha da artan üretim faaliyetleri sanayileşmenin yanında var olan enerji kaynaklarının giderek azalması enerji yönetimi konusunda tasarrufa gidilmesi mümkünse geri kazanım tekrar kullanım gibi var olan kaynakların korunması amacı ile oluşturulmuş sistemdir.
Size var olan sisteminizi bozmadan kaliteden ödün vermeden nasıl daha tasarruflu olunabileceği var olan sistemlerin iyileştirilmesi gerekli alanlarda düzenlemelerin nasıl yapılacağı konusunda oluşturulmuş olup çevreye karşı daha duyarlı ama mecburi olmayan kalite yönetim sistemidir.

iso 50001

iso 50001

İSO 50001 FAYDALARI

1) Enerji tüketimini azaltır
2) Maliyetlerinizi düşürür.
3) cihazlarınızın performansını arttırır.
4) İsrafı önler.
5) Enerjinin tasarruflu kullanılması bilincini oluşturur.
6) Atmosferi korumuş olursunuz.

Büyük küçük her işletme iso 50001 kalite standartlarını uygulayabilir. İSO 50001 iso 9001 ve iso 14001 kalite yönetim sistemlerinin alt yapısının oluşturulmasına ve uygulanabilirliğine katkı sağlar.

İso 50001 Uygulama Aşamaları

1. Politika geliştirilmesi
2. Hedeflerin oluşturulması
3. Alınan kararların uygulanması
4. Ölçüm yaparak sonuçların analiz edilmesi.
5. Kontrol ve denetim