İSO 9001 BELGESİ

İso 9001 belgesi uluslar arası kalite standartları organizasyonu İSO tarafından sistemleştirilmiş kalite yönetim sistemleri içinde en çok bilinen ve uygulananıdır.  İso 9001 belgesi bir işletmenin global standartlara uyum sağlayabilmesi, büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan gereksinimleri karşılamak için kurulmuş kalite yönetim sisteminin adıdır. Artık son hızla devam eden teknoloji çağı, dünya üzerindeki bütün ekonomik sistemlerin bir birleri ile entegre oluşu ve kültürel etkileşimler ile artan kalite bilinci tüketiciyi tercih noktasında alacağı ürünün kalite standartlarında üretilip üretilmediğine göre tercih etmesini arttırmıştır.

Tedarik zincirinden son ürünün tüketiciye sunumuna kadar bütün prosesi kontrol altında tutup yaşanan sorunları en aza indirmeyi amaçlayan iso 9001 standartları ile gelecek yıllara dair hedef büyütmeden çalışan personel üzerinde kalite bilincinin arttırılmasına kadar tüm uygulayıcıları tarafından beğenilmiş ve tercih edilip kabul görmüştür.

iso 9001 belgesi

İSO 9001 Nasıl Alınır

Firmanın öncelikli olarak iso 9001 sistemi ve işleyişini kabul etmesi, isteklilik ön şarttır. Akabinde başvuru için öncelikli olarak iş yerinin fiziksel durumundan çalışan personel sayısına kullanılan ekipmanlardan tedarikçilerine ve nakliye kısmına varıncaya kadar bütün sisteminiz ön incelemeden geçirildikten sonra hazırlanacak rapor üzerinden belgelendirme işleminin ilk basamağına adım atmış olacaksınız.

Ardından personellerin eğitilmesinden, sistemin işleyişinden sorumlu müdür tayinine ve kullanılan makine ekipmanların kalibrasyon işlemlerine kadar sistemin her noktası standarda bağlanıp kontrol altına alınır. Devam eden süreç içerisinde dökümantasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından denetim aşamaları ile belgelendirme işlemi tamamlanmış olur.

İso 9001 Sunduğumuz Hizmetler

Firmamız bütün bu sistemin başlangıcından belgelendirme aşamasının sonlandırılmasına kadar sizlere rehberlik edecek ve sistemin işleyişi hakkında bilgilendirileceksiniz. Sistemin uygulama aşamaları yine bizim tarafımızdan denetlenecek ve gerekli noktalarda düzeltme ve yeniden değerlendirme aşamalarını beraber sağlayacağız. Yönetimin koyacağı hedefler ve kalite standartları ile ilerleyen dönemlerde iso 9001 kalite standartlarının sizlere faydalarını beraberce görmüş olacağız.

Müşterilerinizin memnuniyetine şahitlik ettikçe hedeflerinize daha kolay kavuşmanız sağlanacaktır. Sanılanın aksine tek bir standart olup bütün iş yerlerinde hep aynı mantık ve kurallarla çalışmamaktadır. Sizlerin ekonomik imkanlarınızdan tutunda iş yerinizin fiziksel durumuna kadar bütün farklılıklar göz önünde bulundurularak var olan kaynaklar ile en iyi kalite seviyesine erişmeniz hedeflenecektir.