İso 9001 Nasıl Alınır

İso 9001 nasıl alınır sorusunun cevabına en kısa yoldan kurumumuzla iletişime geçtikten sonra arkadaşlarımızın iş yerinizde yapacağı ön incelemenin ardından planlanma kısmına geçilir. Akabinde yapılacak dökümantasyon çalışmasının ardından işlemlere başlanır. Her iş yerinin fiziksel özellikleri, ekipman durumu, çalışanların mesleki eğitim seviyeleri ve kalite hedefleri farklı olacağından her bir iş yeri için ayrı planlama gerekmektedir. Bu bağlamda ön inceleme aşamasından sonra planlama kısmının ardından  İSO 9001 programını iş yeri içerisinde yürütecek ekip tayinine geçilir ve bununla beraber yönetim kurulunun idareci kısmının planlama çerçevesinde yürütülecek faaliyetlere göre belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için zamanlama ve ekipman sağlanması konusunda kararlar alınması gerekmektedir.

iso 9001 nasıl alınır

Yukarıda bahsettiğimiz konular  vb. çerçevesinde yapılacak çalışmalar neticesinde iş yerinde uygulanacak esasların işleyişini kontrol amaçlı yapılacak denetim aşamasından sonra başarılı bulunan iş yerlerine İSO 9001 BELGESİ düzenlenir. İso 9001 belgesi iş yerinizin prestijini arttıracak, müşterilerinizin size olan güveni artacaktır. Ayrıca personellerinize kalite bilincinin oluşmasına katkı sağlayacak ve oluşabilecek sorunları en az indirmeyi hedef alacaktır. Dünya genelinde kullanılan bir kalite yönetim sistemi olması bakımından global çapta kabul görmüş ve her ülkede uygulanabilirliği sağlanmıştır.