İso 9001 Nedir

İso 9001 Nedir : Dünya artık küçük bir köy halini almaya başlamıştır. Gelişen teknoloji, üretim tekniklerinde ve sanayide meydana gelen gelişmeler iş yerlerini ister istemez teknolojiye ayak uydurmaya zorlamaktadır. Gelişen teknoloji ile beraber tüketici ile üretici arasında ki perdeler kalkmakta ve rekabet ortamında ayakta durabilmek için iş yerinizi geliştirmek, geleceğe yönelik plan yapmak ve yeni projeler üretmek zorundasınız. Gittikçe artan kalite bilinci, tüketicinin alışveriş yaparken aldığı ürünlerin kalite standartlarına uygunluğunu kontrol etmesi gibi etkenler iş yerlerini kalite standartlarına en çok riayet edenlerden başlayarak üst sıralara taşımaktadır. İso 9001 bu noktada devreye girmiş ve sizlere dünya standartlarını yakalamanız için öncülük yapmaktadır.

iso 9001 nedir

iso 9001 nedir

İSO 9001 BELGESİ NEDİR

Lojistik sektörünün gelişmesi, ülkeler arasında artan ticaret alışverişi, aynı üründen çok fazla üretici firma olması gibi şartlar ister istemez bu koşullarda farklı olanın, kaliteye önem verenin, sektörü ile alakalı üretim teknolojilerine ayak uydurana öncelikler sunmakta pazar içerisinde iso 9001 tercih sebebi olmasını sağlamaktadır. Hatta uygulama halini incelediğimizde müşteri beklentilerinin karşılanması mantığı aşılmış olup daha talep gelmeden yenilikler yaparak beklentilerin üstünde üretim sistemi uygulamaya konulmuştur.Sizlere bütün bu gelişmeler içinde ne yapmanız gerektiğini gösterecek kılavuz görevi yapacaktır.

1987 yılında oluşturulan milletler arası bir oluşumla iso 9001 kalite standartları oluşturulmuş ve bütün dünya genelinde uygulanabilir özelliği ile en çok tercih edilen kalite yönetim sistemi olmuştur. İş yerlerine rehberlik etmek kalite standartlarının geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla Uluslar Arası Standartlar Organizasyonu ile zaman içinde güncellenmektedir. Bütün iş yerlerini tek bir standart çerçevesinde tanımlayıp farklı iş yerlerinde aynı sistemin uygulanması mantığı ile çalışmaz. Yani öncelikli olarak faaliyet alanınıza, personel sayınıza, aylık üretim miktarınıza, iş yerinizin fiziki durumuna göre var olan şartların olabilecek en iyi koşullara getirilmesi ve zaman içerisinde gelişiminin sağlanması mantığı ile çalışmaktadır. Mevcut şartlarınızın korunması yanında müşteri memnuniyetinizin arttırılması, iş yeri içinde ki sorunların giderilmesi gibi durumlara kılavuzluk etmesi için oluşturulmuş standartlar biçimidir.