İso Belgesi

İso Belgesi Uluslar arası standart şirketinin düzenlediği belgelerin halkımız arasında ki kullanılış biçimi olması yanında aslında sorulmak istenen kalite belgesinin türüne göre kapsamı değişmektedir. International Organization for Standardization kısaltılmış hali olan iso sınıflara ayrılmaktadır. İso belgeleri çeşitli iş alanlarına göre gruplara ayrılmış olup aşağıda her bir iş sahası alanına göre gruplandırmalarının bir kısmını paylaşıyoruz. Her sektöre her iş alanına uygulanabilir özellikte olan iso belgesi standartları ile kalitenizi arttırabilirsiniz.

İso Belgeleri Nelerdir

İso 9001 : Bir şirketin bütün faaliyetlerinin, ürün satış, pazarlama, müşteri memnuniyeti, insan kaynakları, malzeme temini gibi bütün işleyişini ilgilendiren bir sistem kalite belgelendirmesi dir.

İso 14001 : Çevre yönetim sistemi belgesidir. Bir iş yerinin faaliyeti esnasında çevreye verdiği verebileceği zararı en aza indirmeyi hedefleyen yönetim sistemidir.

iso-belgesi

iso belgesi

İso 22000 HACCP : Gıda güvenliği kalite yönetim sistemidir.

Ohsas 18001 : Bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği şartlarını sağlaması, riskleri kontrol etmesi, şartların iyileştirilmesi için gerekli yönetim sistemini kapsar.

İso 10002 : Müşteri memnuniyeti ve müşteri şikayetlerinin ele alınmasını kontrol altına alan yönetim sistemidir.

İso belgesi kalite standartları sistemini kuran birimin adıdır. Merkezi Avrupa da olan bu birim tarafından çıkarılan belgelere de iso belgesi denilmektedir. İso belgesi yukarıda belirttiğimiz gibi iş alanlarına göre ve farklı ihtiyaçların karşılanması için farklı kategorilerde ele alınmış ve ihtiyaçları karşılaması için farklı iş kollarına göre sistemlendirilmiştir.

İSO BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İso belgesi müracaatlarında gerekli olan evrakları aşağıda sizinle paylaşıyoruz. Daha sonra dokumantasyon çalışmaları başladığında diğer evraklar tarafınızdan talep edilecektir. İlgili personele ve iş yerinizde kullanılan evraklara ait evraklar talep edilerek iso belgesi dosyanız hazırlanacaktır.

  •  Faaliyet belgesi
  • Vergi levhası
  • İmza sirküleri
  • Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi
  • Çalışan personel sayısı
  • Kullanılan makine ve ekipman sayısı