K1 BELGESİ YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

K1 belgesi yenileme işlemi için gerekli evraklarla beraber firmamıza başvuru yapmanız halinde bir gün gibi kısa bir sürede yetki belgenizi yenileyip belgenizi size teslim ediyoruz.

  • TİCARET SİCİL GAZETELERİ(şirketlerden)
  • RUHSAT FOTOKOPİLERİ
  • İMZA SİRKÜLERİ ASLI
  • SABIKA KAYDI
  • NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
  • ODA KAYIT BELGESİ
  • MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ(şirketlerden)
  • VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

Öncelikle yenileme yapılacak belgenin şahıs veya şirket adına kayıtlı olup olmadığın bakılır. Tabi burada şahıslarda ticaret odasına mı kayıtlı olduğu yoksa sadece vergi mükellefi mi olduğu da önemli konudur.
daha sonra bakanlığın istediği evraklar yine K1 BELGESİ YENİLEME sayfamızdan ulaşabileceğiniz yetki belgesi ilk başvuru evraklarının tamamının yeniden talep edilmesini yanında aynı zamanda yetki belgesi sahibi oldukları süre zarfında firma bünyesinde yaptıkları değişiklikleri bakanlığa bildirip bildirmediklerine bakılır. Çünkü 30/06/2010 tarihi itibari ile bakanlığın çıkardığı yönetmelikte firma bünyesinde yapılan her değişikliğin bakanlığa bildirilmesi gerektiği ve bildirilmediği takdirde cezai işlem uygulanacağı yazılmıştır.
Bildirilmeyen her değişikliğin 475 TL cezası vardır. önce cezai bir işlemi gerektirecek ihlalin olup olmadığına bakılır ardından varsa cezaları kesildikten sonra ücretleri ödenip yenileme işlemlerine devam edilir.

Bütün bu inceleme işlemlerinizi bitirdikten sonra sizden talep edeceğimiz evraklarla bakanlığa başvuru yapıp işlemlerinizi bir gün içinde tamamlıyoruz. K1 Belgesi sahibi eski belge alan şahıslardan sermaye şartı aranmaz sadece oda kaydı yaptırmaları istenir.2005-2006 ve 2007 yıllarında belge almış olan şahıslardan belge alış tarihi ve belge harcının ödendiği tarih ile belge düzenleme tarihlerine bakılarak tonaj şartını sağlayaıp sağlamama mecburiyetinde olup olmadığına bakılır. Şirketlerde ise böyle bir durum söz konusu değildir. Her koşulda belge alış tarihi ne olursa olsun 110 ton azami yüklü ağırlık şartının sağlanması gerekir.