K1 Ve K2 Yetki Belgeleri Hangi Araçlara Alınır

K1 ve K2 Yetki belgeleri Araçlar görünüş olarak farklı modellerden oluşmaktadır. Ve birçoğu taşıma amacına göre üretilmektedir. Kişilerde bu araçları günlük kullanımlarında ticari amaca yönelik kullanmak için almaktadırlar.

Kimileri almış olduğu araç ile nakliye gibi taşıma hizmeti verir ve para kazanmayı amaçlarken, kimileri de taşımadan para kazanma işi değil de asıl para kazanma amacına gerekli taşıma işlerinde kullanmak için almaktadır. Faaliyet alanı ne olursa olsun taşıma araçlarının tümüne K1 K2 Yetki Belgelerinden mutlaka birisi alınmak durumundadır.

Peki, hangi araçlara alınmalıdır? Sorusuna gelince, ruhsattaki araç türüne aracın türü Kamyonet olarak girilmişse bu araçlara K Yetki Belgelerinden birini gerçek amaca uygun olarak almak zaruridir.

Araç türü kamyonet olan araçlardan ( doblo, kango vs. gibi camlı veya camsız, koltuklu veya koltuksuz olmak üzere K Yetki Belgesi alınmak zorunludur.

Yine ruhsat bilgilerine bakıldığında araç kamyonet sınıfına giriyorsa ( Yük nakli, yük ticari, yolcu nakli ticari ve yolcu nakli hususi vb.) ister gerçek kişiler üzerinde kayıtlı olsun ister tüzel kişiler zerinde kayıtlı olsun K2 Belgesi kapsamında yer almaktadır.

Gerçek kişiler veya tüzel kişiler üzerinde görünen araçlar yük taşıma amaçlı kullanmıyor olsalar dahi yük taşıması denetlenemeyeceği için direk K2 Yetki Belgesi cezasına maruz kalırlar.

Hususi-Yük Nakli, Ticari-Yük nakli olan araçlarla, aile ulaşımı dışına çıkılarak farklı taşıma maksadı için kullanılıyorsalar da K Yetki belgesi almak zorundadırlar.
Kısacası kişilerin özmal araçları hususi veya ticari amacı ne olursa olsun gerçek amacının dışına çıkılarak yük taşımaya uygun bir amaç için kullanılıyorsa yürütülmekte olan işe uygun bir K Belgesi alınması zorunludur.