Kara yolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik 2017

Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı tarafından karayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yeni yönetmelik taslağı hazırlanarak kamuoyuna sunulmuştur. İlgili yönetmelik gereğince sivil toplum kuruluşlarından, vatandaşlardan, firmalar ve meslek odalarından görüş alınması amacıyla taslak olarak sunulmuştur. Yapılması öngörülen değişiklikler ile bir çok belgede ve kapsamında değişikliğe gidileceği görülmekte.

İnceleyebildiğimiz kadarıyla yapılması düşünülen değişikliklerin özetini buradan incelemenize sunuyoruz. İşte ilgili belge türleri ve değişiklik yapılacak belgeler, değiştirilecek belgeler ve yeni çıkan yetki belgesi türleri içinden en çok G belgesi ve K belgesi türü yetki belgelerinin iç piyasada rağbet göreceği malum.

G BELGESİ

G yetki Belgesi Kendi aracı ile kendi eşyasını, kendi yolcusunu taşıyacaklara verilecek yetki belgesi olarak tanımlanmıştır. Bilindiği üzere kendi aracıyla kendi malını taşıyan firmalar K2 belgesi ile, kendi aracıyla kendi personelini taşıyanlar ise D3 belgesi ile taşımacılık faaliyetini yürütmekte idiler. Ancak yeni yönetmelik taslağı bu haliyle kaldığı takdirde yolcu veya eşya taşımacılığını kendi aracıyla yapacakların K2 belgesi değişim G yetki belgesi alması gerekecektir. Mevcut yetki belgelerinin yeni belge ile değiştirilmesi durumu söz konusudur.

G Belgesi Gerekli Evraklar

 1. En az bir birim taşıt
 2. 3.500 kg altı araçlarla taşımacılık yapacaklara G belgesi %75 indirim uygulanarak verilir.
 3. G belgesi ücreti 5000,00 TL
 4. Kamyonet araçlarla taşımacılık yapacaklara %75 indirimle belge fiyatı 1250 TL. Mevcut K2 belgesi ücreti kamyonet aracı olan firmalara 1059 TL üzerinden verilmekte idi. Ve yeni taslak ile belgelere eklenecek araçlar için taşıt kartı ücreti 500,00 TL olarak belirtilmiştir.

K Yetki Belgesi

K yetki belgesi Yurt içinde nakliyecilik faaliyeti yürütecek firma veya şahıslara verilecek yetki belgesidir. Bildiğiniz üzere K1 yetki belgesi nakliyecilere ve K3 yetki belgesi de evden eve ve ofis taşımacılığı yapacaklara verilen yetki belgesi türü idi. Şimdi K belgesi olarak tek belge tanımlanmıştır.

K Belgesi İçin Gerekli Şartlar Ve Evraklar

 1. Başvuruda bulunacak şahıslar için en az 1 birim araç ve en az 25 tonluk asgari kapasite şartının sağlanması. Bu rakam mevcutta en az 30 ton asgari kapasite şartı olarak tanımlıydı
 2. Başvuruda bulunacak şirketlerin en az 2 adet özmal taşıt ile asgari 50 ton kapasite şartının sağlanması
 3. En az 10 000,00 TL ticari işletme kaydı
 4. Özel amaçlı araçlarda en az 1 birim araç
 5. Sadece kamyonet araçlarla nakliyecilik yapacaklardan K belgesi ücreti %75 indirimle verilir.
 6. K belgesi ücreti 10 000,00 TL

D Yetki Belgesi

D yetki belgesi Otobüs ve otomobillerle yurt içinde tarifeli veya tarifesiz taşımacılık yapacaklara verilir denilerek sınıflandırmaya alınmıştır. Bildiğiniz gibi şu andaki mevcut yetki belgesi işlemleri için D1- D2- D3 yetki belgesi ile sadece minibüs ve  otobüs araçlarla bu faaliyet yürütülebilirken taslak üzerinden otomobillerinde bu faaliyette kullanılabileceği anlaşılmaktadır.

Başvuru Koşulları

 1. En az 150 koltuk kapasitesine sahip olunması
 2. 100 000 TL kayıtlı ticari işletme sermayesine sahip olunması
 3. 75 koltuk kapasite şartı 150 koltuk olarak değiştirilmek istenmekte
 4. D Belgesi ücreti 30 000,00 TL

A Yetki Belgesi

A yetki belgesi Otomobil araçlarla ( en fazla 9 koltuk ) kamu kurum ve kuruluşlarının taşıma hizmetini görecek firmalardan istenecek yetki belgesi olarak tanımlanmış ki bu belge daha önce yurt içi ve uluslar arası, otomobillerle yolcu taşımacılığı yapacak firmalara verilir ifadesinin yerine kamu kurum ve kuruluşları olarak değiştirilmiştir.

Başvuru Koşulları

 1. Vergi mükellefi olmak
 2. Ticaret odası kayıtlı olmak
 3. KEP adresinin bulunması (kayıtlı elektronik posta adresi)
 4. 5 adet otomobil sahibi olmak
 5. 40 000 TL ticari sermaye kaydı
 6. Merkez adres veya şubede bu işe elverişli ofis büro
 7. Her bir kara sınır kapısını kullanmak üzere en fazla 12 adet firma A belgesi alabilir.
 8. En az 1 yıllık ticari faaliyette bulunuyor olmak zorunluluğu
 9. Kamu kuruluşlarıyla imzalanmış geçerli bir ihale sözleşmesi olması şartları
 10. A yetki belgesi ücreti 15 000,00 TL

B Yetki Belgesi

B yetki belgesi Otobüs ve otomobillerle yurt içi ve uluslar arası tarifeli tarifesiz taşımacılık yapacaklara verilir ibaresi konmuş olan belge türü mevcut yönetmelikte otobüslerle sadece yapılabilmekteydi. Bu yönetmelik ile otomobillerle de bu faaliyet yürütülebilecek

Başvuru Koşulları

 1. En az 200 koltuk kapasitesine sahip olmak
 2. En az 100 000 TL kayıtlı sermaye şartı
 3. B Yetki belgesi ücreti 50 000,00 TL
 • Anlaşıldığı kadarıyla koltuk kapasitesi şartının sağlanması noktasında otomobil araçlarda kullanılabilecek

F Yetki Belgesi

F yetki belgesi yine acentelik faaliyetinde bulunacak firmalara verilen yetki belgesi türü olarak kalmış ve en az 20 000 TL kayıtlı ticari işletme sermayesi şartı aranmaktadır.Eşya kargo ve yolcu taşıma acentelikleri tek belgede toplanmıştır.

Aranan Şartlar ve Gerekli Belgeler

Yeni taslakta F yetki belgesi ücreti 6 000 ,00 TL olarak fiyatlandırılmıştır. En az 20 metrekarelik bir alanın kullanım hakkında sahip olunması istenmektedir. Mevcut yönetmelikte G1-G2-G3-G4 Belgeleri ile yürütülen eşya acenteliği belgeleri bu belge kapsamına alınmış görünmekte ve yolcu taşıma acenteliği ve eşya kargo acenteliği aynı belge ile tanımlanmış. Yolcu taşımacılığı acenteliği yapacakların en fazla 10 firma ile, eşya kargo acenteliği yapacakların ise en fazla 2 firma ile anlaşma yapabilmesi öngörülmektedir.

P Belgesi

P yetki belgesi Yurt içinde lojistik ve nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara verilir olarak tanımlanmıştır. Bildiğiniz üzere mevcut yönetmelikte ambar işletmeciliği yapanların il içinde faaliyet gösterenleri N1 belgesi, şehirler arası yapanları ise N2 belgesi ile faaliyette bulunuyor. Bu belge ile N1-N2 belgeleri yerine P belgesi gelecektir.

P Belgesi Gerekli Evraklar

 1. En az 3 birim taşıt sahibi olmak
 2. En az 75 ton asgari kapasite şartının sağlanması
 3. En az 75 000,00 TL ticari işletme sermayesi
 4. Merkez veya şubede en az 750 metrekare bu işe elverişli alana sahip olmak
 5. Şubelerde en az 75 metrekare alana sahip olmak
 6. P Yetki belgesi ücreti 150 000,00 TL

Web sitemizi takip ederek gelecek güncellemelerden ve gelişmelerden haberdar olabilrsiniz. Yetki belgesi işlemleri ile alakalı tüm sorunlarınız için bizimle iletişim e geçiniz.