Reach Belgesi

Reach belgesi Avrupa Birliğinin kimyasalların karmaşık yapısından kaynaklı oluşabilecek sağlık ve çevre koşullarını denetim altına alabilmek için uygulanan avrupa birliği mevzuatıdır. Kimyasalı oluşturan verilere bakılarak üretimden tüm tedarik zinciri içerisindeki iletişimini kontrol altına almak için tasarlanmıştır. Kimyasal için hazırlanan MSDS formu ile CSR ( kimyasal güvenlik raporu) ile tutarlılık arz etmesi gerekmektedir.

reach belgesi

Reach belgesi ile amaçlanan hedefler öncelikli olarak çevre ve insan sağlığının korunması, üretici ve satıcılarda kimyasallarla alakalı oluşabilecek riskler hakkında farkındalık yaratmak, kimyasal maddenin Avrupa birliği içinde satışını kolaylaştırmak, rekabet ortamını düzenlemek, kimyasal maddelerin zararlarının bertaraf edilmesi için ar-ge çalışmalarını arttırmak gibi hedeflerle yürürlüğe girmiştir. Bu amaçla üretici ve ithalatçıları Avrupa Kimyasallar Ajansı’na kayıt işlemlerinin başlatılması ile süreç başlar ve talep edilen verileri sunarak işlemlere devam edilir. Eğer yılda 1 tondan fazla kimyasal üretip avrupa pazarına sunuyorsanız veya orada üretim yapıyorsanız kapsamına giriyorsunuz demektir.

Reach Kapsamı Dışında Olan Maddelerin başında radyoaktif maddeler gelmektedir. Atıklar ve gümrük kontrolü altındaki maddeler kapsamı dışında tutulmuştur. İnsan ve hayvan ilaçları, gıda maddeleri, bitki koruma ürünleri özel yasalar kapsamındadır.  Kimyasallarınıza ait verileri hazırlayıp sunduktan sonra bu bilgilerin paylaşımı esasına dayanan sistem ile ön kayıt ve değerlendirme aşamalarının ardından işlemler tamamlanır. Değerlendirme işlemleri, uygunluk kontrolü, dosya değerlendirmesi, madde değerlendirmesi süreçlerini kapsamaktadır.

Kansere neden olabilecek kimyasallar, zehirli etki yaratabilenler, genetik yapıyı etkileyen maddeler, uzun süre doğada yok olmayan kalıcı kirlilik yaratan maddeler yüksek derecede önemli statüsünde değerlendirilip reach belgesi kapsamına alınmıştır.

İso 9001 Kalite yönetim sistemi, ce belgesi için ilgili sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.