Saso Suudi Arabistan Yükleme Öncesi Gözetim Belgesi

Saso Suudi Arabistan Yükleme Öncesi Gözetim Belgesi bilindiği üzere Suudi Arabistan Devleti ülkesine girecek ürünlerin Suudi Arabistan Standart ve Metroloji Organizasyonu (SASO) standartlarına uygunluğunun belgelenmesi ardından izin vermektedir. Bu kuruluşun yetkilendirdiği kurumlardan alınmış gözetim raporunun bulunmaması halinde göndereceğiniz ürünler gümrüklerinden içeri alınmamakta. Ülkelerinin ucuz malzeme pazarı haline dönüşmemesi ve vatandaşlarının kaliteli ürünler kullanması için konulan gözetim raporu zorunluluğu Avrupa’nın ve bir çok dünya ülkesinin uzun süreden beri uyguladığı bir sistem. Gelelim belge alış ve başvuru sürecine

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Saso belgesi yetkilendirilmiş kuruluşlardan alınmalıdır. Firmamız yetkilendirilmiş kuruluşlardan belge alış işlemlerinizi sizin adınıza gerçekleştirmektedir. Gıda, ilaç, kozmetik, tıbbi cihaz, tarım ürünleri ve petrol dışındaki ürünler saso belgesi kapsamındadır.

saso suudi arabistan yükleme öncesi gözetim belgesi

Saso Belgesi Başvuru İçin Gerekli Evraklar

Saso Belgesi için gerekli evrakları sizinle paylaşıyoruz. İlgili evrakları bize ulaştırdıktan sonra işlemlere hemen başlayabiliriz.

  1. Muayene başvuru gözetim formu
  2. Firmanın resmi statüsünü gösteren belge( Ticaret Sicil Gazetesi)
  3. Başvuru yapan firmanın resmi temsilcisine ait imza sirküleri
  4. Firma vergi Levhası
  5. Ürünlere ait kalite belgeleri, test raporları ( ürün kalite belgelerinin akredite kurum veya laboratuvarlardan alınmış olması gereklidir)
  6. Proforma Fatura
  7. Varsa Tse Belgesi

Saso Başvuru Sonrası Yapılan İşlemler

Evrakların firmamıza ulaşmasının ardından ön incelemeye tabi tutulur. Evrakların geçerliliği ve doğruluğunun kontrolünün ardından gözetim planlaması yapılır. Ürünlerin standardının olup olmadığının kontrolü eğer yoksa TSE standartlarına uygunluğunun kontrolü Saso tarafından talep edilen ek test veya rapor mevcut ise bunların talep edilmesi vs. konularını içeren teknik incelemenin ardından gözetim yapılacak tarih belirlenerek firmadan randevu alınır. Gözetim tarihi belirlendikten sonra yetkilendirilmiş uzman bir personel tarafından ürünler üretim yeri veya depolama alanında paketleme, markalama, adet kontrollerini gerçekleştirdikten sonra tutacağı rapor ile gözetim işlemi tamamlanır.

Gözetim Sonrası Belgelendirme

Gözetim işleminin ardından uzman personelin tutacağı olumlu rapor ardından saso belgesi düzenlenerek firmaya teslim edilir. Belge üzerinde ihracatı yapılacak ürünlerin adları, adet bilgisi, ağırlık bilgileri, alıcı ve satıcı firma bilgileri ile nakliye yolunun bilgileri yer almaktadır. Firma ihracatını yaptığı ürünleri ne şekilde sevk edeceğini kara-deniz veya hava yolundan hangisini tercih ettiğini ve nakliyeci firma bilgilerinin bizimle paylaşmalıdır.