Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Faaliyet Belgesi 10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda tehlikeyi maddeyi
1) Dolduran
2) Paketleyen
3) Yükleyen
4) Gönderen
5) Alıcı
6) Boşaltan
7) Taşınabilir tank işletmecisi

tehlikeli madde faaliyet belgesi

tehlikeli madde faaliyet belgesi

Yukarıda bahsettiğimiz faaliyetlerden bir veya bir kaçını yerine getiren firmaların Tehlikeli madde faaliyet belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.

Başvuruda bulunabilmek için gerekli olan evraklar

1) Kuruluş ve değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazeteleri.
2) Faaliyet belgesi
3) İmza sirküleri
4) Sabıka kayıtları

Bizden hizmet alarak faaliyet belgenizi kısa süre içinde alabilirsiniz.