Türsab Belgesi Başvuru

Türsab Belgesi Başvuru için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir. Evrakların tamamlanıp bize iadesinin ardından hemen işlemlere başlanarak tursab belgesi başvurunuz en kısa sürede neticelendirilecektir.

  1. Başvuru dilekçesi
  2. Şirketin kuruluş ticaret sicil gazetesi
  3. Ticaret sicil tasdiknamesi
  4. Acenta unvanına ilişkin taahhütname
  5. Yönetici ve ortakların adli sicil beyanı
  6. İmza sirküleri
  7. Çalıştrılması zorunlu personele ilişkin sigorta kaydı ve gerekli belgeleri
  8. Teminat mektubu

tursab belgesi başvuru

Türsab Belgesi Almak Ne Kadar

 Aşağıda belirttiğimiz rakamlar belge başvuru işlemleriniz tamamlandıktan sonra tursab ın hesabına yatırılacak meblalardır. Ayrıca teminat mektubu veya nakit olarak da aşağıda belirttiğimiz rakamlar la da teminat talep edilmektedir.

(A) grubu seyahat acentaları için       35.979,10 TL

(B) grubu seyahat acentaları için       35.979,10 TL

(C) grubu seyahat acentaları için       35.979,10 TL

Teminat mektubu olarak da ayrıca

A grubu          : 7000 TL

B grubu           : 6000 TL

C grubu           : 5000 TL

detaylı bilgi ve başvuru için tursab belgesi nasıl alınır sayfamızı inceleyebilirsiniz.